واحد اورژانس بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 اطلاعات بخش اورژانس بیمارستان آتیه تهران

اطلاعات بخش اورژانس بیمارستان آتیه تهران

واحد اورژانس بيمارستان آتيه تهران

اورژانس و ترياژ بيمارستان آتيه:

اورژانس بیمارستان آتیه به صورت ۲۴ ساعته نسبت به ارائه خدمات درمانی – تشخيصي جهت بیماران اورژانسی و غیر ¬اورژانسی (درمانگاهی) فعالیت می نماید.

اين بخش با استفاده از پزشكان عمومي و متخصص در رشته هاي مختلف و همچنين دارا بودن دستگاه هاي تصويربرداري و ساير تجهيزات پزشكي مورد نياز،‌ سطح مطلوبي از خدمات را به مراجعين ارائه مي نمايد.

رشته هاي پزشكي در نوبت كاري روز عبارتند از:‌ پزشك عمومي، متخصص داخلي، متخصص اطفال و متخصص بيهوشي.

رشته¬هاي پزشكي در نوبت كاري شب علاوه بر پزشكان فوق عبارتند از: متخصصين ارتوپدي،‌ جراحي و زنان و زايمان

 

مكان:‌ طبقه همكف واقع در ضلع شمالي

 

شماره تماس: ۸۲۷۲۲۰۹۸-۸۲۷۲۲۰۹۲

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 نحوه دریافت اینترنتی پذیرش بیمارستان آتیه تهران

نحوه دریافت اینترنتی پذیرش بیمارستان اتيه

پذيرش اينترنتي بيمارستان آتيه تهران

سامانه نوبت دهي اينترنتي درمانگاه هاي بيمارستان اتيه تهران

پذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهاي پذيرش بيمارستاني، نسبت به بستري بيماران ارجاع شده از سوي اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:

جهت بستري، ارائه اصل و كپي كارت ملي و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعي و يا خدمات درماني) الزامي است.

اولويت بستري بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت مي باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه مي شود در صورت بستري روز قبل از جراحي، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت ۱۴ به بعد مراجعه فرماييد.

قبل از دريافت بيمه تكميلي لطفاً از اصل نامه پزشك كپي گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.

بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.

کارت همراه را هر ۲۴ ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتي تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت ۷ صبح روز بعد خواهد بود)

 

ساعت کار واحد پذيرش:

واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه¬كنندگان مي باشد.

مكان: طبقه همكف بيمارستان

 

شماره تماس: ۸۲۷۲۱

 

شماره فاكس: ۸۸۳۶۷۴۳۴

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات واحد ترخيص بيماران بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 درباره بخش ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران

درباره بخش ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات واحد ترخيص بيماران بيمارستان آتيه تهران

واحد ترخيص بيماران آتيه

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد.

مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه هاي درماني به واحد ترخيص مراجعه نمايند:

بيماران آزاد (بيماراني كه بيمه تكميلي ندارند و به¬صورت آزاد مراجعه مي كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري

بيماران طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري و اصل معرفي¬نامه بيمارستان

ضمناً تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخگويي به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه هاي بيمه ها، واحد حسابداري ترخيص ميباشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوري به اين واحد مراجعه فرماييد.

بيمارستان آتيه با بيمه هاي تأمين اجتماعي،‌ خدمات درماني و نيروهاي مسلح طرف قرارداد نمي باشد.

همراه داشتن كارت ملي و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامي مي باشد (بنا به درخواست برخي از بيمه هاي تكميلي)

 

ساعت کار واحد ترخيص بيمارستان آتيه:

روزهاي عادي:‌ از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر

روزهاي تعطيل: از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر

مكان:‌ طبقه همكف

شماره تماس: ۸۲۷۲۲۰۲۸- ۸۲۷۲۲۰۲۷

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

پذيرش تلفني بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 شماره تماس پذیرش بیمارستان اتیه

شماره تماس پذیرش بیمارستان اتیه

پذيرش تلفني بيمارستان آتيه تهران

ساعت پذيرش تلفني بيمارستان آتيه تهران

پذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهاي پذيرش بيمارستاني، نسبت به بستري بيماران ارجاع شده از سوي اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:

جهت بستري، ارائه اصل و كپي كارت ملي و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعي و يا خدمات درماني) الزامي است.

اولويت بستري بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت مي باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه مي شود در صورت بستري روز قبل از جراحي، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت ۱۴ به بعد مراجعه فرماييد.

قبل از دريافت بيمه تكميلي لطفاً از اصل نامه پزشك كپي گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.

بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.

کارت همراه را هر ۲۴ ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتي تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت ۷ صبح روز بعد خواهد بود)

 

ساعت کار واحد پذيرش:

واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه¬روز پذيرای مراجعه¬كنندگان مي باشد.

مكان: طبقه همكف بيمارستان

 

شماره تماس: ۸۲۷۲۱

 

شماره فاكس: ۸۸۳۶۷۴۳۴

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

آندوسكوپي بيمارستان آتيه

در اين بخش خدمات گسترده¬اي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۳۳۸

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی واحد دندانپزشكي بيمارستان اتیه تهران

معرفی واحد دندانپزشكي بيمارستان اتیه تهران

اطلاعات بخش دندانپزشكي بيمارستان آتيه تهران

دندان پزشكي بيمارستان آتيه

بخش سرپايی و درمانگاهی بيمارستان آتيه داراي يك واحد بسيار مجهز و فعال دندانپزشكی می باشد. كليه مشكلات دهان و دندان در اين مجموعه قابل تشخيص و درمان است، چرا كه هم امكانات كافی در اينجا جمع شده و هم متخصصين رشته‌های مختلف دندانپزشكی، با ما همكاری دارند.

ما در رشته‌های دندانپزشكی اطفال، ارتودنسی، ترميمی، جراحی لثه، جراحی فك، پروتزایمپلمنت و … قادر به ارائه خدمات درمانی به شما هستيم.

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات واحد تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات واحد تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران

تصويربرداری ( راديولوژي )

بخش تصویربرداری بيمارستان آتيه با دارا بودن مجهزترين دستگاه هاي راديوگرافي ديجيتال ، فلوروسكوپي ، سي تي اسكن،‌ سونوگرافي، ماموگرافي ، پانوركس و ام¬آر¬آي همه روزه پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

اهم فعاليت هاي بخش تصويربرداري آتیه:

انجام كليه راديوگرافی هاي ديجيتال ساده و تخصصی( رنگي ) مانند : عكس رنگي از سيستم ادراري ، دستگاه گوارش ( مري ، معده ، روده ) ، رحم و ضمائم و …

راديوگرافي ديجيتال ۳joint، Total spine

انواع خدمات سي تي اسكن اسپيرال با دستگاه مولتي ديتكتور از كليه اعضاي بدن و سي تي اسكنهاي اختصاصي مانند : سي تي آنژيوگرافي ، سي تي ونوگرافي ، سي تي اسكن تري فازيك كبدي ، سي تي اسكن سه بعدي (۳D ) و..

خدمات سونوگرافی معمولی ، داپلر رنگي ،‌ سه بعدی ، ترانس واژينال ، آنومالي جنين ، حاملگي و …

انجام خدمات اينترونشن تحت گايد سونوگرافي و يا سي تي اسكن از جمله بيوپسي هاي مختلف ريه ، كبد ، استخوان و ..، درناژ آبسه ، تخليه آسيت ، PRT و ..

 

انواع سرويس هاي ارائه شده در بخش MRI :

 

 MRS اسپكتروسكوپي مغز

 MRU تصويربرداري از كليه ها و سيستم ادراري

 MRM ماموگرافي ديناميك و با تزريق

 MRCP تصوير برداري از مجاري صفراوي و كيسه صفرا

 MR Entrography جهت بررسي روده كوچك

 MSK

 ام آر آي از جنين

 ام آر آي با بيهوشي

 ام آر آي دايناميك هيپوفيز

 ام آر آي پروستات

 MRV مغز و اندام

 

ساعت کار بخش تصويربرداري بيمارستان آتيه تهران:

بخش تصويربرداری آتيه (بجز واحد ام آر آي كه از ساعت ۷ صبح تا۲۴ و جمعه ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ مي¬باشد)، به صورت شبانه¬روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.

 

فهرست بيمه هاي طرف قرارداد با بيماران سرپايي بخش تصويربرداري بيمارستان اتيه :

بانك تجارت – بانك ملت – بانك سپه – بانك صادرات – بانك مركزي – بانك كشاورزي- بيمه پانزده خرداد – مجلس شوراي اسلامي – صندوق رفاه كيش – بانك پارسيان – بانك صنعت و معدن – بانك پارسيان حوادث

 

مكان: طبقه منفي يك

شماره تماس: ۱۵-۸۲۷۲۲۱۱۴ و ام آر آي : ۸۲۷۲۲۱۱۷

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش ارتوپدي فني بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی واحد ارتوپدي فني بيمارستان آتيه تهران

معرفی واحد ارتوپدي فني بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش ارتوپدي فني بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس ارتوپدي فني بيمارستان آتيه تهران

ارتوپدي فني

مرکز ارتوپدی فنی آتیه با مديريت مهندس طاهري در کنار دیگر واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ راه‌اندازی شد.

بیمارستان آتیه به عنوان اولین بیمارستان خصوصی کشور می‌باشد که اقدام به تاسیس مرکز ارتوپدی فنی به‌صورت تخصصی و مجهز نموده است، زيرا این ویژگی فقط در بیمارستان‌های فوق تخصصی و مدرن در سطح جهان دیده می‌شود.

این مرکز از اهمیت ویژه‌ای برای بیماران (خصوصاً بستری) و تیم درمانی برخوردار است که اهم این ویژگی‌ها را به صورت خلاصه در موارد ذیل می‌توان برشمرد:

 

ـ کاهش زمان انتظار بیمار جهت دریافت وسیله (ارتز یا پروتز) پس از تجویز پزشک معالج.

ـ امکان مشاوره بهتر در موارد خاص و پیچیده (مانند آمپوتاسیون‌ها)

ـ امکان BED OFF سریع بیماران بستری (مانند جراحی‌های مغز و اعصاب، …)

ـ تسریع در ترخیص بیمار و کاهش هزینه‌های اقامت در بیمارستان

ـ امکان یاری‌رسانی به بخش اورژانس در موارد شکستگی‌های حاد و …

 

خدمات مرکز ارتوپدی فنی:

این مرکز با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا، امکان ارائه خدمات در زمینه‌های متنوع ارتز و پروتز، بر اساس ارتباط با مراکز علمی معتبر و آخرین پیشرفت‌ها را دارا می‌باشد.

 

تنوع خدمات این مرکز تحت دو عنوان کلی طبقه‌بندی می‌شود:

ارتزها Orthoses:

ـ ارتزهای نگهدارنده (Supportive) مانند کرست‌های کمری، Knee Cage، AFO، …

ـ ارتزهای اصلاح کننده (Corrective) مانند بریس‌های میلواکی، Serial Shoese، PTB، …

ارتزهای Post Operative بخش عمده‌ای از خدمات به بیماران بستری را در بر می‌گیرد.

پروتزها Prostheses:

ـ پروتزهای کاربردی (Functional)

– پروتزهای زیبایی (Cosmetic) & از اهم پروتزهای کاربردی در مرکز ارتوپدی فنی آتیه Immediate Prosthesis جهت بیماران آمپوته است که بلافاصله پس از عمل جراحی و قطع اندام بر روی Stump نصب می‌گردد.

 

ساعات کار:

شنبه تا ۴ شنبه : ۱۰ صبح الی ۷ بعداظهر، پنج شنبه : ۱۰ صبح تا ۱۴

 

شماره تماس: ۸۸۰۸۶۴۶۸

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

 

اطلاعات بخش سنجش تراكم استخوان بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 واحد تراکم استخوان بیمارستان اتیه تهران

واحد تراکم استخوان بیمارستان اتیه تهران

اطلاعات بخش سنجش تراكم استخوان بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس سنجش تراكم استخوان بيمارستان آتيه تهران

تراكم استخوان

بعد از سن ۵۰ سالگی از هر ۱۰ خانم ۴ نفر و از هر ۱۰ آقا ۲ نفر در مرحله ای از بقیه عمر خود دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شوند که یا منجر به مرگ فرد شده (۱۰ تا ۲۰% موارد) و یا تقریباً زندگی طبیعی وی را دچار اختلال می کند.

پوکی استخوان تا زمانی که شکستگی رخ نداده تقریباً فاقد علامت و نشانه است و به‌ درستی نام بیماری خاموش لقب گرفته است. تنها آزمایشی که می توان برای سنجش پوکی استخوان به کار برد تراکم سنجی (دانسيتومتری) است.

 

عواملی که نقش مهمی در پوکی استخوان دارند:

– افزایش سن

– خانمها در طول ۱۰ سال اول بعد از یائسگی

– عدم استفاده از لبنیات

– عدم انجام فعالیتهای ورزشی

– استفاده از سیگار و الکل

– برخی اختلالات هورمونی ( پرکاری یا کم کاری تیروئید)

– استفاده از کورتون برای بیشتراز ۳ ماه

– نارسایی کلیه

مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان آتیه این افتخار را دارد با حداکثر دقت در حداقل زمان ممکن با توضیحات کامل وضعیت دانسیتومتری مراجعه کنندگان به این مرکز را در اختیار همکاران گرامی قرار دهد.

 

ساعات کاری واحد تراكم استخوان بيمارستان آتيه تهران: شنبه تا ۴ شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴

 

شماره تماس واحد تراكم استخوان بيمارستان اتيه :

۸۸۳۶۷۳۵۴ مشاوره

۸۸۳۶۷۲۳۱-۴ تعيين وقت قبلي

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی خدمات واحد دارویی بيمارستان آتيه تهران

معرفی خدمات واحد دارویی بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس داروخانه بيمارستان آتيه تهران

داروخانه

داروخانه بيمارستان آتيه به طور شبانه روزی پذيراي مراجعين محترم است كه در سه واحد در ساعات روز و شب ارائه دهنده خدمات به صورت سرپايي و بستري مي باشند.

داروخانه آينده: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي

داروخانه اورژانس: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي در ساعات اورژانسي

داروخانه بخش ها: مستقر در طبقه منفي¬سه ويژه بيماران بستري

ساعت کار داروخانه بیمارستان آتیه تهران :

داروخانه آينده: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۱،‌ پنج شنبه ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰ و در ايام تعطيل از سلاعت ۷:۳۰ تا ۱۷

داروخانه اورژانس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۲۱ تا ۷:۳۰،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت ۲۰ تا ۷:۳۰ و در ايام تعطيل از سلاعت ۱۷ تا ۷:۳۰

داروخانه بخش¬ها: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۱،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰ و در ايام تعطيل از سلاعت ۷:۳۰ تا ۱۹

شماره تماس داروخانه بیمارستان آتیه تهران:

داروخانه اورژانس: ۸۲۷۲۲۰۶۸

داروخانه آينده: ۸۲۷۲۲۰۲۹-۸۲۷۲۲۰۶۸

داروخانه بخش ها: ۲۷-۸۲۷۲۲۳۲۵

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا