راهنمای آمادگی خدمات در بیمارستان میلاد تهران

بیمارستان میلاد

 

آمادگی خدمات در بیمارستان میلاد تهران

برگه راهنمائي بيماران پذيرش بستري

• شناسنامه و كارت ملي خود را به همراه داشته باشيد.

• دفترچه بيمه بايد داراي عكس جديد و اعتبار و همچنين برگ كافي باشد.دفترچه درماني اطفال بالاي ۲ سال حتماً بايد عكسدار باشد.

• اگر تمايل داريد از دفترچه بيمه درماني خود استفاده نمائيد بايد دستور بستري توسط پزشك معالج در آن نوشته شده باشد.

• تهيه فتوكپي از صفحه اول دفترچه درماني و دستور بستري پزشك (در دفترچه بيمه) بطوريكه تاريخ اعتبار آن خوانا باشد.

• به همراه داشتن آزمايشات و مشاوره هاي مربوطه جهت انجام عمل جراحي الزاميست.

• اگر داراي بيمه تكميلي طرف قرارداد بيمارستان ميلاد ميباشيد جهت استفاده از مزاياي آن ارائه معرفي نامه از بيمه مربوطه ضروري ميباشد.

• ارائه گواهي اشتغال به تحصيل جهت پسران بالاي ۲۲ سال تحت تكفل والدين

• ارائه اصل شناسنامه و فتوكپي كليه صفحات آن براي دختران بالاي ۱۸ سال تحت تفكل والدين

• جهت بستري افراد كمتر از ۱۸ سال حضور پدر يا قيم قانوني هنگام پذيرش با كارت شناسائي معتبر الزامي است.

• جهت انجام اعمال(ماستكتومي-توبكتومي-وازكتومي-هيستركتومي-كورتاژ و سزارين) حضور همسر يا قيم قانوني بيمار با شناسنامه الزامي است.

• مشاوره بيهوشي و در صورت لزوم مشاوره هاي ….

 

در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق از پذيرش بيمار در اين مركز بيمارستان ميلاد معذور ميباشند.

 

آمادگي جهت انجام خدمات نمونه برداري ، بيوپسي

۱٫ فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار) و درخواست پزشك معالج

۲٫ آزمايش PT-PTT

۳٫ مشاوره بيهوشي

۴٫ همراه داشتن بيمار

۵٫ ارائه اصل شناسنامه و فتوكپي كليه صفحات آن براي دختران بالاي ۱۸ سال تحت تفكل والدين

۶٫ ارائه گواهي اشتغال به تحصيل جهت پسران بالاي ۲۲ سال تحت تكفل والدين

 

آمادگي جهت انجام خدمات سونوگرافي

۱- سونوگرافي از شكم(شامل كبد،كيسه صفرا، طحال،پانكراس، كليه ها) نياز به ناشتايي حداقل ۸ ساعت ميباشد.

۲- سونوگرافي لگن (شامل مثانه،پروستات، رحم و ضمائم، آپانديس و حاملگي زير سه ماه) بايد مثانه بيمار با نوشيدن مايعات غيرگازدار مثل آب و چاي پر شود.

۳- ترانس واژينال و ترانس ركتال به همراه داشتن دو عدد كاور سونوگرافي

۴- سونوگرافي پستان بالاي ۴۰ سال به همراه داشتن ماموگرافي حداكثر ۱۲ ماه گذشته

۵- سونوگرافي داپلر عروق اندامها نياز به آمادگي خاصي ندارد.

۶- سونوگرافي داپلر كليه ها و عروق مزانتر استفاده از ۴۰ گرم روغن كرچك و حداقل ۸ ساعت ناشتايي

 

آمادگي جهت انجام خدمات MRI

۱- در مواردي كه درخواست پزشك با تزريق باشد بايد بيمار حداقل ۶ ساعت ناشتا بوده و همراه داشتن آزمايش كراتين نرمال (مخصوصاً افراد بالاي ۵۵ سال يا بيماري مشكل كليه داشته باشد) الزامي است .

۲- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

۳- در موارد غير تزريقي نياز با ناشتايي و آزمايش نيست.

۴- تهيه نمودن يك دست لباس فاقد فلز (گان)

۵- انجام خدمات MRCP نياز به حداقل ۸ ساعت ناشتايي ميباشد.

۶- به همراه آوردن فتوكپي تمامي مدارك قبل(سونو-سي تي-راديولوژي-MRI)

۷- انجام ندادن MRI همان ناحيه قبل از ۶ ماه اخير

آمادگي جهت انجام خدمات CT

۱- در مواردي كه درخواست پزشك با تزريق باشد بايد بيمار حداقل ۶ ساعت ناشتا بوده و همراه داشتن آزمايش كراتين نرمال(حداكثر تا قبل از دو روز انجام خدمات) الزامي است .

۲- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

۳- به همراه آوردن فتوكپي تمامي مدارك قبل(سونو-سي تي-راديولوژي-MRI)

۴- انجام ندادن CT-scan همان ناحيه قبل از ۶ ماه اخير

 

آمادگي جهت انجام خدمات ماموگرافي

۱- تهيه نيپل ماركت

۲- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

۳- انجام خدمات معمولاً بالاي ۴۰ سال صورت ميگيرد غيراز اينكه زير ۴۰ سال با دستور كتبي پزشك معالج صورت گيرد.

آمادگي جهت انجام خدمات راديولوژي رنگي

۱- فتوكپي از صفحه اول دفترچه

۲- ناشتايي حداقل ۸ ساعت كامل

۳- استفاده از روغن كرچك حداقل ۸ ساعت قبل

۴- به همراه داشتن آزمايش كراتين جهت انجام IVP

آمادگي جهت انجام خدمات تراكم استخوان

۱٫ فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

۲٫ فتوكپي از سوابق پزشكي قبلي

۳٫ وجود يك نفر همراه براي بيماران مسن و كم سواد

۴٫ انجام ندادن MRI با تزريق يك هفته قبل از سنجش تراكم استخوان

۵٫ عدم از استفاده از داروهاي حاجب(IVP – آنژيوگرافي-باريم انما و ..) در طول ۲ هفته قبل از مراجعه

۶٫ عدم استفاده از هرگونه كلسيم از قبيل مواد لبني-قرص هاي كلسيم-قرص جوشان و …

۷٫ تهيه يك دست لباس فاقد فلز(گان)

۸٫ عدم استفاده از داروهاي ويتامينه و استروئيدي و مواد معدني

آمادگي جهت انجام خدمات آنژيوگرافي

۱٫ دفترچه بيمه بيمار كه داراي حداقل سه برگ كافي و اعتبار داشته باشد.

۲٫ اصل شناسنامه و كارت ملي

۳٫ ارائه گواهي اشتغال به تحصيل براي پسران بالاي ۲۲ سال تحت تكفل والدين

۴٫ اصل شناسنامه وكپي تمام صفحات آن براي دختران بالاي ۱۸ سال تحت تكفل والد ين الزامي است.

۵٫ كپي صفحه اول دفترچه اعتبار (عكس دار بودن دفترچه بيمه هاي بالاي ۲ سال)

۶٫ يك نفر از بستگان درجه اول را همراه داشته باشيد.

۷٫ كپي از آزمايشات خود (شامل BUN-CR-CBC-HIV-HCV-HBS)

۸٫ بررسي حساسيت داروئي و مواد غذايي

۹٫ حداقل ۴ ساعت ناشتايي قبل از آنژيوگرافي

۱۰٫ عدم استفاده از داروهايي از قبيل انسولين،هپارين،گلي بن گلاميد،متفورمين ، وارفارين و…. (داروهاي فشار خون ميتوانيد مصرف نمائيد)

آمادگي جهت انجام خدمات آزمايش خون

۱٫ انجام آزمايش كلي براي چكاب نياز به ناشتايي حداقل ۸ ساعت دارد.(شامل قند و چربي و …)

۲٫ آزمايش اسپرم حداقل ۳ روز نزديكي نداشته باشد.

۳٫ آزمايش پرولاكتين و هورموني زنان حداقل ۸ ساعت ناشتا باشد.

۴٫ غربالگي حاملگي آمادگي خاصي ندارد.(به همراه داشتن آخرين سونوگرافي انجام شده)

۵٫ ايمني بدن ، تشخيص سرطان آمادگي خاصي ندارد.

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا

سامانه جوابدهی اینترنتی آزمایش خون بیمارستان میلاد تهرن

بیمارستان میلاد

جوابدهی اینرنتی آزمایش خون بیمارستان میلاد تهران|جواب ازمایش

 

با عرض پوزش به دلیل بروزرسانی سیستم بیمارستان میلاد تا اطلاع ثانوی امکان جوابدهی بصورت سیستمی اینترنتی امکان پذیر نمی باشد.

درباره تاریخچه بیمارستان میلاد تهران

بیمارستان میلاد

 

تاريخچه بيمارستان ميلاد تهران | نمايي از بيمارستان ميلاد

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي هزار تخت خوابي ميلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بيمه شدگان محترم سازمان تامين اجتماعي , در تیر ماه ۸۰ افتتاح گـردید. بیمارستان, در راستای مشتری مداری، تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و پیشگیری از آلودگی های محیطی خاک، هوا و آب های سطحی و زیرزمینی [روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی (P144-QM-01) ]، اهداف کلان و خرد را تدوین نموده و مرتباً بازنگری می نماید و مصمم است ضمن ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب، قوانین و مقررات زیست محیطی کشور را نیز رعایت نموده و کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست داشته باشد.
بيمارستان ميلاد به منظور تحقق اهداف ذیل, سیستم مدیریت کیفیت (براساس استاندارد بیـن المللی ISO 9001:2000 ) و سیستم مـدیریت زیست محیطی (براساس استاندارد بین المللی ISO 14001:2004 ) را استقرار می نماید :
• مراقبت از بیمار با کیفیت استانداردهای داخلی [روش اجرایی شاخص های درمان (p098-QM-01) ]
• رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی از طریق ارائه خدمات مطلوب و با امکانات موجود با تأکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و احترام متقابل بین کلیه پرسنل
• ارتقاء سطح آگاهی و بهسازی نیروی انسانی ازطریق آموزش
• تأکید بر کنترل عفونت و رعایت بهداشت محیط
• بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
• جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش مصرف انرژی
استقرار سیستم مدیریت در بیمارستان
استقرار سیستم مدیریت در بیمارستان نشانگر کیفیت محوری ، مشتری مدار و توانمندسازی پرسنل همچنین سیستم های بیمارستان شناسایی و مستند گردیده اند، فرایندهای کلیدی ارتقاء یافته و مکتوب شده است. ممیزی های داخلی به صورت مستمر و مدون، سیستم مدیریت کیفیت را کنترل می نمایند.

اهداف بيمارستان ميلاد 
• اخذ گواهینامه درجه یک عالی
• فضای فیزیکی
• تجهیزات
• تاسیسات
• گردش کار
• نیروی انسانی
• تکریم بیمار
• رضایتمندی مشتریان
• رعایت استاندارد
• ارتقای مستمر کیفیت

افتتاح فاز دوم و نهایی بیمارستان شامل 

۱٫ بخش های بستری ۱ 
o فوق تخصصی داخلی
o تعداد تخت : ۷۰
o خدمات قابل ارائه: گوارش، ریه، نفرولوژی، هماتولوژی، غدد و روماتولوژی
o تعداد بیمار بستری شده تا پایان دی ماه : ۲۹۲ نفر
o فوق تخصصی جراحی
o تعداد تخت : ۳۷
o خدمات قابل ارائه : جراحی عروق، جراحی توراکس ، لاپاروسکوپی ، آرتروسکوپی

۲٫ بخش جراحی قلب 
o اتاق عمل قلب باز با دو اتاق عمل و امکان انجام عمل های :CABG, ASD, AS, پریکاردیال افیوژن و تعویض دریچه ها
o بخش ICU OPEN HEART مجهز به دستگاه ABG
o تعداد تخت : ۸ تخت مجهز به ونتیلاتور و مانیتورینگ کامل
o بخش POST ICU قلب :
o تعداد تخت : ۳۷تخت

۳٫ بخش آنژیوگرافی کرونر، عروق مغزی و پریفرال 
 انجام عمل آنژیوگرافی چرخشی
 انجام آنژیوگرافی سه بعدی
 امکان انجام اولتراسوند داخل رگ
 آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی پیچیده قلب و مغز از جمله آنژیوپلاستی

۴٫ توسعه بخش NICU II 
این بخش مجهز به کلیه دستگاه های پیشرفته نظیر تخت احیاء، ونتیلاتور نوزاد، فتوتراپی، انکوباتور و … می باشد.

۵٫ نصب CT اسپیرال 
سی تی اسکن اسپیرال مدل هیتاچی ساخت ژاپن ورژن ۲۰۰۰ با قابلیت
o یک اسلایس در ثانیه و دارای نرم افز ارهای سه بعدی پیشرفته و قابلیت بازسازی سریع تصویر
o زمان کوتاه اسکن و در نتیجه اکسپوز کمتر بیمار
o قابلیت اسکن ۲۴۰۰ بیمار در ماه
o آنژیوگرافی عروق شکمی و کاروتید
o قابلیت بازسازی سریع تصاویر
o وضوح و رزولوشن بسیار بالای تصویر
o دقت بالا در موارد تزریقی و پرت دارویی کم

۶٫ بخش طب هسته ای 
o بخش پزشکی هسته ای در سال ۸۲ با یک دستگاه Adac ظرفیت پذیرش ۶۰۰ بیمار در ماه شروع به فعالیت نمود و با خریداری دستگاه دوم با سیستم جدید دوربین اسپکت دوال هد مجهز به ۲ دوربین گامای پیشرفته، به فعالیت خویش ادامه داد.
o در حال حاضر تمامی اسکن های تشخیصی، رادیوایزوتوپیک، با رادیوداروهای مختلف با کیفیتی بسیار بالا و نیز درمان سرپائی بیماران، به بهترین نحو به صورت شبانه روزی در این مراکز ارائه می شود. پتانسیل پذیرش بیمار توسط این واحد هم اکنون ۱۶۰۰ بیماردر ماه می باشد. با وجود محدودیت های بیرونی از جمله مشکلات تهیه داروهای مورد نیاز امکان خدمات رسانی به این تعداد بیمار، مقدور نمی باشد.

۷٫ پلاسما فرزیس 
پلاسمو فریزی شامل برداشتن سلول ها، پلاسما و یا قسمتی از پلاسمای غیر طبیعی بیماران، به منظور بهبود علائم بالینی بیمار است.
فهرست مواردی که عموماً توسط پلاسمافرزیس درمان می شوند شامل :
o میلوم مولتیپل
o ماکروگلوبولینمی والدشتروم
o افزایش شدید کلوسیت ها
o بیماری سلول های داسی شکل
o میاستنی گراویس
o سندرم گیلن باره حاد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

 

واحد پذیرش اورژانس بیمارستان میلاد تهران

بیمارستان میلاد

 

روش های پذیرش در قسمت اورژانس بیمارستان میلاد

 

پذیرش در قسمت اورژانس بیمارستان میلاد اگر بیماری بصورت اورژانسی به واحد اورزانس میلاد مراجعه نماید و واحد تریاژ صلاح بدانند که بیمار واقعاً اورژانسی بوده و نیاز به مراقبت و پذیرش های اورژانسی از قبیل(زنان-داخلی-اطفال-جراحی عمومی-قلب) میباشد پذیرش مینماید.

لیست مراکزهای درمانی تامین اجتماعی در تهران

مراکزهای درمانی تامین اجتماعی ایران و تهران

 

ليست مراكز درماني طرف قرارداد بيمه با تامين اجتماعي در تهران

معرفي بيمارستان هاي تامين اجتماعي تهران

 

کلیه بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران

 

بیمارستان میلاد

 

بیمارستان صدر

 

بیمارستان آسیا

 

بيمارستان آتيه

 

امیراعلم

 

امام خمینی (ره)

 

امام حسین (ع)

 

بیمارستان البرز

 

بیمارستان الغدیر

 

۱۵ خرداد

 

بیمارستان اقبال

 

بیمارستان فارابی

 

لبافی نژاد

 

بيمارستان اميد

 

اميرالمومنين

 

ايران

 

آيت اله كاشاني

 

بيمارستان آريا

 

بيمارستان آراد

 

پيامبران