برای اطلاع از ثبت نام دانشگاه بدون آزمون کاردانی و کارشنانی به وب سایت زیر مراجعه نمائید.

http://iau.ac.ir


آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی پیوسته نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

شرایط پذیرش دانشگاه بدون کنکور

اعطای مدرک دانشگاهی

ثبتنام دانشگاه آزاد بدون کنکور
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه بدون کنکور
ثبت نام دانشگاه بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی