وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی خدمات واحد دارویی بيمارستان آتيه تهران

معرفی خدمات واحد دارویی بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس داروخانه بيمارستان آتيه تهران

داروخانه

داروخانه بيمارستان آتيه به طور شبانه¬روزی پذيراي مراجعين محترم است كه در سه واحد در ساعات روز و شب ارائه دهنده خدمات به صورت سرپايي و بستري مي باشند.

داروخانه آينده: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي

داروخانه اورژانس: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي در ساعات اورژانسي

داروخانه بخش¬ها: مستقر در طبقه منفي¬سه ويژه بيماران بستري

ساعت کار :

داروخانه آينده: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبه ها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 17

داروخانه اورژانس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 تا 7:30،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت 20 تا 7:30 و در ايام تعطيل از سلاعت 17 تا 7:30

داروخانه بخش¬ها: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 19

شماره تماس:

داروخانه اورژانس: 82722068

داروخانه آينده: 82722029-82722068

داروخانه بخش ها: 27-82722325
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع:گردآوری وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی