وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

آندوسكوپي بيمارستان آتيه

در اين بخش خدمات گسترده¬اي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: 82723338
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع:گردآوری وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی