وب سایت بمان تا

ساعت ملاقاتي در بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقاتي در بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آتيه تهران

ساعات ملاقات در بخشهاي عادي بيمارستان آتيه هر روز هفته از ساعت 2 تا 4

ساعات ملاقات در بخشهاي ويژه بيمارستان آتيه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع:گردآوری وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی