وب سایت بمان تا

مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیراعلم

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 مدارک لازم  جهت بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیراعلم
مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

* اصل وکپی شناسنامه بیمار(صفحه اول)

* برای بیماران زیر18سال پدر یا قیم قانونی بیمار+اصل وکپی شناسنامه (صفحه اول )پدریاقیم قانونی بیمار+قیم نامه(حاضربودن پدریاقیم قانونی بیمارالزامیست )

* اصل و2برگ کپی صفحه ی اول دفترچه بیمار (درصورت بیمه بودن بیمار)

* برای کودکان زیر9سال وجودمادرالزامیست

* جهت تعیین هزینه بستری حتما به واحدبیمه مراجعه شود

* برای بیماران دخترزیر 18آوردن کپی صفحه دوم شناسنامه الزامیست وبرای پسران بالای 22سال آوردن گواهی تحصیلیالزامیست

* بیمارانی که از پذیرش بستری وقت عمل می گیرند 3روز مانده به وقت عملشان باشماره 66728733پذیرش بستری تماس گرفته واطلاع دهندکه مراجعه خواهندکرد یا نه (این شماره مخصوص بیماران برای بستری شدن است وشماره بیمارستان 9-66706106می باشد)

* بیمارانی که از پذیرش بستری وقت عمل می گیرند یک هفته مانده به وقت عمل تعیین شده توسط واحد پذیرش باید آزمایش خون (که توسط دکتر بیهوشی نوشته شده )انجام بدهند .

* برای بیمارانی که عمل گوش دارند داشتن نوار گوش الزامیست (نوار گوش توسط پزشک مربوطه هنگام ویزیت بیمار نوشته می شود .
اطلاعات بیمارستان امیر اعلم تهران

بیمارستان امیراعلم در خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی واقع شده است . این مرکـــز آموزشی درمانی و پژوهشی در حال حاضر دارای 186 تخت فعال و 348 تخت مصوب (120تخـــــــت در بیمارستان جدید پروژه طرح توسعه) میباشد و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را بصورت 24 ساعته به مراجعین محترم ارائه میدهد.

اصلی ترین بخش های بیمارستان امیراعلم بخش ، گوش و حلق و بینی میباشد . اکنون بیمارستان امیر اعلم علاوه بر بخش گوش ، حلق و بینی دارای بخشهای متعددی از قبیل جراحی ، طبی ، سی سی یو ،ای سی یو ،دیالیز ، کاشت حلزون، دندانپزشکی و داری بخشهای پیراپزشکی ، رادیویولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، پاتولوژی ، آزمایشگاه، ادیومتری، آندوسکوپی ،شیمی درمانی ، داروخانه و درمانگاههای تخصصی گوش و اورژانس گوش و داخلی میباشد و همینطور دارای قسمتهای دفتر پرستاری، مددکاری، اداری، مالی، فناوری اطلاعات، پذیرش و نگهداری مدارک پزشکی میباشد.

تاریخچه بیمارستان امیر اعلم تهران

بیمارستان امیراعلم یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای آموزشی تهران است که در سال 1325 ه .ق به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردید . این بیمارستان که به نامبیمارستان نسوان نامیده شده بود تا سال 1319 ه .ش یکی از موسسات تابعه کل مملکتی و سپس وزارت بهداری بود. در سال 1322 ه .ش بخش و درمانگاه بیمارستان زنان این بیمارستان به محل کنونی بیمارستان زنان واقع در خیابان انقلاب منتقل شد و به جای آن بخشهای گوش ، حلق و بینی ، چشم پزشکی ، اطفـال و دندانپزشکی دائر گردید. چند ماه بعد یعنی در سال 1323 شمسی به تصویب شورای دانشگــــــاه و به پاس خدمات گرانبهای بهداشتی و فرهنگی بنیانگذار آن بنام "بیمارستان امیراعلم" نامیده شد.

بیمارستان امیر اعلم در خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی واقع شده است . این مرکـــز آموزشی درمانی و پژوهشی در حال حاضر دارای 186 تخت فعال و 348 تخت مصوب (120تخـــــــت در بیمارستان جدید پروژه طرح توسعه) میباشد و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را بصورت 24 ساعته به مراجعین محترم ارائه میدهد.

اصلی ترین بخش بیمارستان امیر اعلم بخش ، گوش و حلق و بینی میباشد . اکنون بیمارستان امیر اعلم علاوه بر بخش گوش ، حلق و بینی دارای بخشهای متعددی از قبیل جراحی ، طبی ، سی سی یو ،ای سی یو ،دیالیز ، کاشت حلزون، دندانپزشکی و داری بخشهای پیراپزشکی ، رادیویولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، پاتولوژی ، آزمایشگاه، ادیومتری، آندوسکوپی ،شیمی درمانی ، داروخانه و درمانگاههای تخصصی گوش و اورژانس گوش و داخلی میباشد و همینطور دارای قسمتهای دفتر پرستاری، مددکاری، اداری، مالی، فناوری اطلاعات، پذیرش و نگهداری مدارک پزشکی میباشد.

زمان های ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان امیر اعلم تهران

ساعات ملاقات بيماران در بخش هاي بستري عادي هر روز ساعت 14 الي 16

ساعات ملاقات بيماران در بخش هاي ويژه بیمارستان امیراعلم ساعت14:30الي 15:30

خارج از ساعات ملاقات (در موارد اضطراري)حضور در بخش با هماهنگي واحد اطلاعات و انتظامات و در صورت صدورمجوز ورود انجام مي گيرد .

بیمه هایی که با بیمارستان امیراعلم قرارداد دارند

1. تامین اجتماعی

2. خدمات درمانی - بیمه سلامت همگانی

3. کمیته امداد

4. ارتش

5. زندانیان

6. زنجیره امید

آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106
منبع:گردآوری وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی