وب سایت بمان تا

راهنماي طبقات بيمارستان اميد | راهنماي ورودي هاي بيمارستان اميد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 اطلاعات طبقات بيمارستان اميد تهران

اطلاعات طبقات بيمارستان اميد تهران

راهنماي طبقات بيمارستان اميد | راهنماي ورودي هاي بيمارستان اميد تهران
راهنماي طبقات بيمارستان اميد تهران

طبقه 4 : جراحی-VIP- مدیر عامل-مهندس پروژه

طبقه 3: داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU

طبقه 2: NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان

طبقه همکف: مدیریت داخلی- مدیریت پرستاری- داروخانه- بانک امور اداری و مالی- پذیرش- ترخیص

طبقه منفی یک: اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی

طبقه منفی دو: IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSD


اطلاعات بيمارستان اميد تهران

گروه پزشكي بهزيست در تاريخ 1350/10/07 با نام شركت بيمارستان و زايشگاه بهزيست با مسئوليت محدود و موضوعيت "تأسيس اداره بيمارستان و زايشگاه به منظور فعاليت پزشكي و باليني و اقدامات پزشكي براي بهبود بيماران، پيشگيري و خدمات بهداشتي و واردات دارو و لوازمات مورد لزوم جهت مايحتاج شركت" در خيابان فرانسه (نوفل لوشاتو فعلي) با سرمايه اوليه به مبلغ ده ميليون ريال تأسيس گرديده كه در تاريخ 1351/07/25 نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص تبديل و نام آن به گروه پزشكي بهزيست بيمارستان و زايشگاه اميد تغيير نموده، مؤسسين شركت در بدو تأسيس 16 نفر از پزشكان مجرب و متخصص بوده و فعاليت خود را در ساختماني به مساحت 576 مترمربع شامل بخش‌هاي زنان و زايمان، داخلي و جراحي و ... شروع كرده به مرور زمان با گسترش فعاليت بيمارستان اقدام به خريد ساختمان‌هاي مجاور نموده و فضاي بيمارستان نيز گسترش يافته تا اينكه با پيشرفت تكنولوژي و ورود تجهيزات جديد به عرصه پزشكي، ساختمان بيمارستان بعلت قدمت بالا و فرسودگي از استانداردهاي روز خارج گرديده و هيئت مديره و سهامداران را بر آن داشته تا نسبت به ساخت بيمارستاني فوق تخصصي اقدام نمايند.


بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان اميد

• بیمه تامین اجتماعی

• بیمه سینا

• بیمه دی


راهنماي طبقات بيمارستان اميد تهران

طبقه 4 : جراحی-VIP- مدیر عامل-مهندس پروژه

طبقه 3: داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU

طبقه 2: NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان

طبقه همکف: مدیریت داخلی- مدیریت پرستاری- داروخانه- بانک امور اداری و مالی- پذیرش- ترخیص

طبقه منفی یک: اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی

طبقه منفی دو: IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSD


توضيحاتي در رابطه با تاريخچه بيمارستان اميد

گروه پزشكي بهزيست در تاريخ 1350/10/07 با نام شركت بيمارستان و زايشگاه بهزيست با مسئوليت محدود و موضوعيت "تأسيس اداره بيمارستان و زايشگاه به منظور فعاليت پزشكي و باليني و اقدامات پزشكي براي بهبود بيماران، پيشگيري و خدمات بهداشتي و واردات دارو و لوازمات مورد لزوم جهت مايحتاج شركت" در خيابان فرانسه (نوفل لوشاتو فعلي) با سرمايه اوليه به مبلغ ده ميليون ريال تأسيس گرديده كه در تاريخ 1351/07/25 نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص تبديل و نام آن به گروه پزشكي بهزيست بيمارستان و زايشگاه اميد تغيير نموده، مؤسسين شركت در بدو تأسيس 16 نفر از پزشكان مجرب و متخصص بوده و فعاليت خود را در ساختماني به مساحت 576 مترمربع شامل بخش‌هاي زنان و زايمان، داخلي و جراحي و ... شروع كرده به مرور زمان با گسترش فعاليت بيمارستان اقدام به خريد ساختمان‌هاي مجاور نموده و فضاي بيمارستان نيز گسترش يافته تا اينكه با پيشرفت تكنولوژي و ورود تجهيزات جديد به عرصه پزشكي، ساختمان بيمارستان بعلت قدمت بالا و فرسودگي از استانداردهاي روز خارج گرديده و هيئت مديره و سهامداران را بر آن داشته تا نسبت به ساخت بيمارستاني فوق تخصصي اقدام نمايند.

لذا با رايزني و پيگيري‌هاي مكرر از طريق سازمان زمين شهري موفق به عقد قرارداد واگذاري قطعه زميني به مساحت 5000 مترمربع در جنت‌آباد - خيابان كبيري‌طامه (شاهين‌شمالي) – خيابان بهار كه بصورت تپه ماهوري بوده دريافت و از سال 1372 با خاكبرداري و تسطيح آن شروع به عمليات ساختماني با زيربناي 18380 مترمربع به شرح ذيل نموده و با پيشرفت 90 درصدي پروژه با مشخصات پيوست كه تماماً از محل فروش سهام هزينه آن تأمين گرديده به مرحله نازك كاري و تجهيز و راه‌اندازي رسانده و از هيچ ارگان و يا مؤسسه‌اي كمك مالي و يا اعتباري دريافت ننموده شايان ذكر است كه محل موردنظر از نقاط پر جمعيت غرب تهران است كه فاقد هرگونه بيمارستان دولتي و خصوصي مي‌باشد.


تلفن داخلي بخش هاي بيمارستان اميد

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥


معرفی كليه بخش هاي خدمات دهي در بيمارستان اميد تهران

جراحی- VIP- داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU - NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان - داروخانه - اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی - IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSD


ساعات ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان اميد

در بخشهای عمومی: 17-15

در بخشهای ویژه (CCU و ICU): 16-15


آدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥


پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com


آدرس سايت بيمارستان اميد تهران

http://www.omid-hospital.net


خدمات قابل اريه در بيمارستان اميد تهران

بخش هاي خدماتي كه در بيمارستان اميد تهران ارائه ميگردد شامل بخش هاي زير ميباشد:

جراحی- VIP- داخلی- آنکولوژی- اطفال-CCU-ICU - NICU- بلوک زایمان-جراحی زنان - داروخانه - اورژانس- آزمایشگاه- رادیولوژی - IVF- آزمایشگاه ژنتیک- آشپزخانه- لندری-CSSD
گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی