وب سایت بمان تا

دفترچه تلفن كليه بخش هاي بستري بيمارستان ميلاد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 شماره تماس بخش هاي بستري بيمارستان ميلاد

شماره تماس بخش هاي بستري بيمارستان ميلاد

دفترچه تلفن كليه بخش هاي بستري بيمارستان ميلاد تهران
شماره تماس بخش های بستری بیمارستان میلاد

توضیحات: پیش شماره تمامی تماس های بیمارستان میلاد 8203میباشد.

بخشهای بستری طبقه اول بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
اتاق عمل جنرال 2505-2506 اتاق عمل قلب 2522
اتاق عمل B 2465-2455 اسكوپي 2475-2470
دياليز 2443 دي كر 2545-2555
ICU-G 2565-2570 ICU-B 2694-2695
ICU-OH 2577-2576 CCU 2585-2589
جراحي قلب 2615-2595 اتاق پزشك بيهوشي 2691


بخش های بستری طبقه دوم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
اتاق عمل بلوك زايمان 2797-2804 ريكاوري بيماران 2801
گواهي ولادت 2787 منشي پذيرش 2790-2810
NICU-A 2803-2791 NICU-B 2730-2740
PICU 2806-2795 بخش زايمان طبيعي 2725-2784
بخش زايمان سزارين 2750-2765 اتاق مادران 2824


بخش های بستری طبقه چهارم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
گوش-حلق-بيني 3425-3428 اطفال 3435-3455
ارولوژي 3470-3475


بخش های بستری طبقه پنجم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
ارتوپدي زنان 3555-3545 ارتوپدي مردان 3565-3560
فوق جراحي 3505-3525


بخش های بستری طبقه ششم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
جراحي زنان 3635-3655 جراحي مردان 3615-3625
پشتيباني قلب 3660-3686-3665


بخش های بستری طبقه هفتم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
داخلي 1 3705-3710 داخلي 2 3745-3755
داخلي 3 3765-3760-3775


بخش های بستری طبقه هشتم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
ژنيكولوژي 3825-3831-3805


بخش های بستری طبقه نهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
نهم-خصوصي 3905-3925-3930


بخش های بستری طبقه دهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
بخش دهم 4125-4105-4129


بخش های بستری طبقه یازدهم بیمارستان میلاد تهران
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
مغزواعصاب مردان 4225-4215-4244


بخش های بستری طبقه دوازدهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
مغزواعصاب زنان 4335-4315-4325منبع:گردآوري وب سايت بمانتا
کلمات کلیدی

میانبر
صفحه اصلی درباره ما تبلیغات دسترسی های سریع نقشه سایت 2
قواعد

کلیه محتویات این سایت محفوظ بوده و هرگونه کپی با ذکر منبع بلامانع میباشد.

نماد اعتماد - پرداختی