وب سایت بمان تا

معرفي واحد آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

معرفي واحد آزمايشگاه بيمارستان ايران تهران

شرايط و خدمات تلفن بخش آزمايشگاه بيمارستان ايران

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه دارای بخش‌های ایمونولوژی، بیوشیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی می‌باشد. درحال حاضر آزمایشهای ایمونولوژی و هورمون و باکتریولوژی به مرکز فیروزگر ارسال می‌گردد و بقیه آزمایشها در اسرع وقت در این آزمایشگاه با دقیق‌ترین جواب داده می‌شود. این آزمایشگاه با بهره گیری از پرسنل باتجربه و آموزش دیده و در محیطی بسیار صمیمی و دوستانه و علمی و همچنین با به کارگیری دستگاه‌های تمام اتوماتیک و مواد و کیتهای درجه 1 و آخرین مراجع و کتب و نشریات علمی مشغول ارائه خدمت می‌باشد.

در این آزمایشگاه سعی گردیده گام به گام با پیشرفت‌های جدید آزمایشگاهی، تکنیکهای تازه و نوین بررسی و پیاده سازی شود؛ در نتیجه بهترین و مطمئن‌ترین جوابهای آزمایش در اختیار بیماران و پزشکان محترم قرار داده می‌شود.

در مورد کنترل کیفی و استاندارد کردن دستگاهها و نتایج آزمایشها، همواره این آزمایشگاه با مراکز معتبر دانشگاهی و همچنین آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان در تماس بوده و با بهره گیری از سرم کنترلهای کمپانی‌های معتبر جهانی، تمام مراحل آزمایش و نتایج به دست آمده کنترل کیفی می‌گردند. رتبه ممتاز این آزمایشگاه در سالهای متمادی، این امر را به اثبات می‌رساند.

رسالت آزمایشگاه:

این آزمایشگاه با تلاش روزافزون خود سطح خدمات تشخیصی را ارتقا داده و از این رو در نیل به اهداف بهداشتی درمانی و پایش درمان کوشش می‌نماید و با اجرای الزامات استانداردها در آزمایشگاه، در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی قدم برمی‌دارد. این آزمایشگاه طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نموده، تصمیم دارد ضمن حفظ و ارتقای تضمین کیفیت خود، در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه‌ها نیز شرکت نماید و در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی در منطقه نقش داشته باشد.

دستورالعمل پذیرش آزمایشگاه:

1- دريافت درخواست آزمايش و احرازهويت مراجع با مدارك (نسخه دفترچه يا نسخه آزاد همراه با كارت شناسايي)

2- براي نمونه‌هاي ارسالي از مركز ديگر؛ انطباق نمونه با مدارك، شرايط نمونه گيري، انتقال و قرارداد مربوطه

3- پذيرش مراجع يا نمونه (در صورت عدم امكان پذيرش؛ توجيه و راهنمايي مراجعان طبق راهنماي نمونه گيري)

4- ارجاع به صندوق جهت دريافت هزينه آزمايش و صدور قبض براي مراجع و آزمايشگاه

5- دريافت و كنترل قبض پرداخت شده و تحويل رسيد براي دريافت جواب به مراجع

6- ارجاع مراجعه کننده يا نمونه به بخش نمونه گيري همراه با رسيد مشخصات

7- چاپ ليست نمونه گيري بيماران بستري ساعت7:30صبح (در صورت خرابي سيستم در بخشها يا آزمايشگاه؛ تهيه ليست دستي طبق دستورالعمل مربوطه)

8- گزارش و ارسال نمونه‌هاي ارجاعي به آزمايشگاه مورد نظر در ساعت و روز معين در هر هفته و دريافت و انطباق نتايج با نمونه‌هاي ارسال شده در نوبت قبل، ثبت در فايل جوابدهي بيمار در شبكه، بايگاني يك نسخه از جواب اصلي در آزمايشگاه و تحويل نسخه دوم به مراجعان

9- گزارش ليست كار بخشهاي آزمايشگاه روزانه، مجزا و بموقع و گزارش سريعتر درخواستهاي اورژانسي

10- ثبت نتايج آزمايشها از ليست كاري در فايل جوابدهي بيمار در سيستم شبكه، روزانه و در اسرع وقت

11- بازنگري نتايج ثبت شده قبل از نهايي شدن جوابها به منظور جلوگيري از خطا در گزارش نتايج

12- پرينت جوابهاي نهايي بيماران بستري و سرپايي و امضای مسئول آزمايشگاه و انتقال در زونكن مربوطه

13- گزارش ماهانه از درآمد كلي آزمايشگاه (سرپايي و بستري- بيمه و آزاد) و تحويل به حسابداري مركز

14- گزارش آمار فصلي و ماهانه از تعداد و نوع خدمات ارائه شده و تعداد بيماران بستري و سرپايي، بيمه و آزاد

15- مطالعه دستورالعمل ايمني و رعايت اصول ايمني نمونه گيري و استفاده از امكانات و لوازم ايمني

16- گزارش حوادث مخاطره آميز مثل رفتن سوزن خونگيري در دست نمونه گير يا مجروح شدن توسط بيمار

17- ثبت موارد عدم انطباق مربوط به هر يك از موارد فوق در فرم مخصوص بعد از پيگيري و تاييدعدم انطباق

18- ثبت فعاليتهاي مربوط به نگهداري، سرويس يا تعمير تجهيزات موجود بخش در فرم مخصوص

شرايط لازم براي نمونه گيري از مراجع:

1-مناسب بودن حال عمومي مراجع

2-رعايت ناشتايي در موارد لزوم


(ناشتايي به مفهوم نخوردن غذا، مايعات (به جز آب)، شكلاتها و انواع تنقلات، شربتها، آدامس و دارو (بدون مجوزپزشك) و عدم مصرف دخانيات در طي12ساعت پيش از آزمايش)آزمايش‌هاي اورژانس با تشخيص پزشك:

قند - اوره - كراتينين - سديم - پتاسيم - كلسيم - ليتيم –CBC-U/A - S/E (ديسانتري)- opoid

زمان بندي جوابدهي آزمايش‌هاي اورژانسي حداكثر تا يك ساعت بعد از نمونه گيري مي‌باشد.

ساعت کار آزمایشگاه:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

ساعت نمونه گیری از مراجعان به جز مواقع اورژانس:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 10:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 235
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی