وب سایت بمان تا

بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي واحد داروخانه بيمارستان ايران تهران

معرفي واحد داروخانه بيمارستان ايران تهران

بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

خدمات بخش داروخانه بيمارستان ايران تهران

ساعت کار داروخانه:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 219
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی