وب سایت بمان تا

بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي واحد راديولوژي بيمارستان ايران تهران

معرفي واحد راديولوژي بيمارستان ايران تهران

بخش راديولوژي بيمارستان ايران تهران

تلفن بخش راديولوژي بيمارستان ايران

معرفی واحد:

در بخش رادیولوژی این مرکز، گرافی های روتین اندامها و ریتین انجام می شود (به دلیل پرتابل بودن دستگاه رادیولوژی)

مراحل پذیرش بیمار و انجام رادیوگرافی:

1- درخواست رادیوگرافی توسط پزشک معالج

2- ارائه درخواست به کارشناس رادیولوژی

3- انجام مراحل ثبت مشخصات بیمار و نوع رادیوگرافی در سیستم رایاوران (در خصوص بیماران سرپایی؛ مراجعه به صندوق و ارائه قبض رسید به کارشناس رادیولوژی)

4- هدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی توسط کارشناس رادیولوژی

5- آماده سازی بیمار قبل از انجام رادیوگرافی و دادن توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه پوزیشن گیری

6- انجام رادیوگرافی درخواستی

7- ظهور و ثبوت فیلم در تاریکخانه

8- در صورت مطلوب بودن کیفیت گرافی؛ تحویل رادیوگرافی آماده شده به بیمار یا همراه وی (در صورت مطلوب نبودن کیفیت رادیوگرافی؛ کارشناس گرافی را تکرار می کند)

ساعت کار رادیولوژی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 14

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 281
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی