وب سایت بمان تا

آدرس بيمارستان صدر | آدرس بيمارستان تامين اجتماعي صدر تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 آدرس دقيق بيمارستان صدر

آدرس دقيق بيمارستان صدر

آدرس بيمارستان صدر | آدرس بيمارستان تامين اجتماعي صدر تهران
آدرس بيمارستان صدر تهرانآدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييد
منبع:گردآوري وب سايت بمانتا
کلمات کلیدی