وب سایت بمان تا

ليست كامل برنامه پزشكان بيمارستان صدر تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي پزشكان بيمارستان صدر تهران

معرفي پزشكان بيمارستان صدر تهران

ليست كامل برنامه پزشكان بيمارستان صدر تهران
آمار پزشکان بیمارستان صدر تهران

// دكتر محمد بابائي -- جراح عمومي-- زمان حضور: شنبه ها تا پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر سيما مشايخي-- جراح عمومي - متخصص سرطان پستان-- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 16-14

// دكتر محمد حسن طريقت منفرد-- جراح و متخصص چشم-- زمان حضور: شنبه ها ساعت 14 تا 17 - يكشنبه ها ساعت 11 تا 13 - چهار شنبه ها ساعت 14-17

// دكتر حميد رضا طوسي جراح و متخصص چشم زمان حضور: شنبه ها ساعت 8 تا 12 چهارشنبه ها ساعت 9 تا 12

// دكتر مرتضي احمديان تهراني-- جراح و متخصص چشم-- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر ابوالقاسم مختاري-- جراح و متخصص چشم-- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 14-18 يك هفته در ميان - دوشنبه ها ساعت 8 تا 11 - سه شنبه ها ساعت 14-18 يك هفته در ميان

// دكتر يداله اسلامي-- جراح و متخصص چشم-- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 11 تا 13

// دكتر محسن رمضان زاده -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 9 تا 12

// دكتر امير عبداله خياباني -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: يكشتبه ها و سه شنبه ها يك هفته درميان ساعت 14 تا 18

// دكتر پيروزه فارسي -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر شهروز شهبازي -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ها 14 تا 18

// دكتر احمد شجاعي -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر عليرضا بشارت -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر رضا پورمازار -- جراح و متخصص چشم -- زمان حضور: شنبه ها ساعت 10-13

// دكتر احمد علي فردوسي -- جراح و متخصص چشم - فوق تخصص اوربيت -- زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر سهيل كيا -- عمومي -- زمان حضور: شنبه - سه شنبه ساعت 16-14

// دكتر اصغر افضل زاده -- عمومي -- زمان حضور: شنبه ها ساعت 8 تا 11و يكشنبه ها ساعت 8 تا 10و چهارشنبه ها ساعت 8تا 12

// دكتر زهره چناري -- عمومي -- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 8 تا 12 و 14 تا 16 - سه شنبه ها ساعت 8 تا 12

// دكتر مسعود بحراني -- عمومي -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 8 تا 12 و دوشبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر بابك سيدين -- عمومي -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 8 تا 11 و پنچ شنبه ها ساعت 8 تا 11

// دكتر مهدي پاشاخانلو -- متخصص -- ENT زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 10تا12 دوشنبه ها ساعت 8تا10

// دكتر عباسعلي قنبريان -- متخصص -- ENT زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 8تا12 و چهارشنبه ها ساعت 8تا10 يكشنبه و دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14تا16

// دکتر سميه خياطيان -- متخصص داخلي -- زمان حضور: شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر سيروس دانش -- متخصص داخلي -- زمان حضور: شنبه - يكشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و پنج شنبه ساعت 9-7

// دكتر منوچهر مشتاقي -- متخصص ريه و مجاري تنفسي -- زمان حضور: شنبه ها و يكشنبه ها و دوشنبه ها وچهارشنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر منظر سليماني -- متخصص زنان -- زمان حضور: شنبه ها ساعت 8 تا 12

// دكتر بيتك طرازي -- متخصص زنان -- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر مريم صداقت -- متخصص زنان - زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر فرزانه ضيا عربشاهي -- متخصص زنان -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر صديقه آذري -- متخصص زنان -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر جليله ضميري -- متخصص زنان -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 10تا 12 و چهارشنبه ها ساعت 8 تا 12

// دكتر الهه عظيم زاده -- متخصص زنان -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر كبري تسبيحي-- متخصص زنان -- زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر نوشين صحابي -- متخصص زنان -- زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر ياسمن پاك نيت -- متخصص زنان -- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر رويا كلانتري -- متخصص زنان -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر اردشير پاپي -- متخصص شبكيه -- زمان حضور: يكشنبه ها 9 تا 11

// دكتر غلامرضا كشاورزي -- متخصص شبكيه -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 8 تا 10 - به صورت يك هفته درميان

// دكتر سيد هاشم موسوي -- متخصص شبكيه -- زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت 8 تا 11

// دكتر آرزو آستركي -- متخصص شبكيه -- زمان حضور: شنبه ها ساعت 8 تا 10 - يكشنبه ها ساعت 16-14 يك هفته در ميان - سه شنبه ها ساعت 8 تا 12

// تافگه محمدي -- متخصص شبكيه -- زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت 8 - 12

// دكتر الهه شيردل -- متخصص طب فيزيك -- زمان حضور: شنبه ها ساعت 14:30 تا 16

// دكتر سعيد يارمحمدي -- متخصص قلب -- زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 9 تا 12

// دكتر فريدون محمدزاده -- متخصص قلب -- زمان حضور: يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر فريده رفيعي -- متخصص قلب -- زمان حضور: يكشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

// دكتر سعيده عادلي -- متخصص قلب -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر رضا بهشتي -- متخصص قلب -- زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت 8 تا 10

// دكتر رويا اخروي -- متخصص قلب -- زمان حضور: شنبه ها و دو شنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر فريبرز غفاري حق -- متخصص قلب -- زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت 14-16

// دكتر محمد هادي كديور -- متخصص قلب -- زمان حضور: دوشنبه ها ساعت 16تا 18

// دكترفرامرز فلاحي -- متخصص قلب -- زمان حضور: سه شنبه ها ساعت 14 تا 16

// دكتر خسرو خسروي -- متخصص مغز و اعصاب -- زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11:30آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏8

شماره تماس های بیمارستان صدر

42614

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614 تماس حاصل نماييد
منبع:گردآوري وب سايت بمانتا
کلمات کلیدی