وب سایت بمان تا

آدرس بیمارستان آسیای تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 ادرس كامل بيمارستان آسياي تهران

ادرس كامل بيمارستان آسياي تهران

آدرس بیمارستان آسیای تهران


آدرس بیمارستان آسیا تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی