وب سایت بمان تا

خدمات پزشكي قابل ارايه در بيمارستان آسيا

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش هاي قابل رائه پزشكي بيمارستان آسياي تهران

بخش هاي قابل رائه پزشكي بيمارستان آسياي تهران

خدمات پزشكي قابل ارايه در بيمارستان آسيا
1- مغز و اعصاب و ستون فقرات

2- دستگاه گوارش و کيسه صفرا

3- جراحي قفسه سينه

4-جراحی عمومی و جراحی با لا پاراسکوپی و ليزر

5-دستگاه گوارش و آندوسکوپی

6-داخلی قلب و عروق و اکو کار ديو گرافی رنگی

7- داخلی کليه(نفرولوژی)و دياليز

8-داخلي ريه و اسپيرومتری

9-چشم پزشکی و فيکو

10-گوش و حلق و بينی

11-ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل)و آرتروسکپی زانو

12-ارولوژی و مجاری ادراری ناباروری مردان

13-جراحی پلاستيم و بينی

14-تر ميمی و سوختگی

15- جراحی زنان و جراحی لاپاراسکوپی زنان و نازايی

16- مغز و اعصاب و عروق مغزی

17- جراحی اطفال و نوزادان

18-داخلي اطفال و نوزادان

19-داخلی عفونی و بيماريهای تب دار و واکسيناسيون

20-بخش های ويژه CCUوICU و نوزادان

21-داخلي غدد و تروئيد

22-داروخانه

23-تغذيه و ديابت و رژيمهای درمانی

24-اتاق عمل الکسيتو و اورژانس

25- دهان،فک و صورت

26- با ليزر

27-خون شناسی و آنکولوژی و شيمی در مانی

28- جراحی عروق

29-پيوند اندام های قطع شده

30-سی تی اسکن

31-سونوگرافی

32- سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی از جنين

33-فيزيوتراپی بدن و اندامها

34-آزمايشگاه بالينی و آسيب شناسی

35-کلينيک بيماريهای روماتولوژی و روماتيسم

36-راديوتراپی و اشعه در مانی سر طانهاآدرس بیمارستان آسیا تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی