وب سایت بمان تا

بخش های اصلی بیمارستان آسیا

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي كليه بخش هاي بيمارستان آسيا

معرفي كليه بخش هاي بيمارستان آسيا

بخش های اصلی بیمارستان آسیا
ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئوليت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا در آن واقع شده است، تلاش بيشتری را برای ماندگاری و رقابت مي طلبد.

بخشهای اصلی که در بیمارستان آسیا ارایه میشود شامل :

بخش زنان و زايمان

بخش دندان پزشکی

بخش داخلی

بخش جراحی

بخش نوزادان

بیهوشی و رانیماسیون

CCU

ICU

اتاق عمل

رادیولوژی

فیزیوتراپی

داروخانه

رادیو تراپی

همو دیالیز

(سونوگرافي رنگي(كالرداپلر

Day Careبخش بيماران سرپايي

بخش شيمي درماني

واحد اورژانس

سی تی اسکن اسپيرالآدرس بیمارستان آسیا تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی