وب سایت بمان تا

معرفي بخش افق بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش بستري افق بيمارستان آتيه

بخش بستري افق بيمارستان آتيه

معرفي بخش افق بيمارستان آتيه تهران

بخش افق بيمارستان اتيه

بزرگ¬ترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاق¬هاي خصوصی،‌ عمومي و دیپلمات می باشد.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: 82723593-82723591بخش افق بخش جراحی می باشد که حدود 70% - 60% بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند. از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل – هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی