وب سایت بمان تا

بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي بخش آنژيوگرافي بيمارستان اتيه

معرفي بخش آنژيوگرافي بيمارستان اتيه

بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

بخش آنژيوگرافي بيمارستان اتيه

مهمترين فعاليت هاي اين بخش شامل:

آنژیوگرافی عروق قلب، عروق مغز، کاروتید و اندام ها، آنژیو پلاستی عروق قلب، کاروتید و اندام¬ها، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی اطفال، گذاشتن پیس میکر موقت و پیس میکر دائم، ترميم دریچه¬های قلب، گذاشتن فیلتر داخل وريدي، گذاشتن پورت دائم جهت بیماران شیمی درمانی . تمام اطلاعات شما مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بر روی CD و DVD ضبط و آرشیو می شوند.

مكان:‌طبقه ششم

شماره تماس: 82723691
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی