وب سایت بمان تا

معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي بخش صباي بيمارستان اتيه

معرفي بخش صباي بيمارستان اتيه

معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان اتيه

بخش صبا، بخش داخلی و جراحی می باشد. در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: 82723594-82723592
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی