وب سایت بمان تا

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي بخش بستري مهتاب بيمارستان آتيه

معرفي بخش بستري مهتاب بيمارستان آتيه

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

بخش مهتاب بيمارستان اتيه

بخش مهتاب واقع در طبقه دوم بیمارستان و بخش شيمي درماني می باشد كه بيماران تحت كموتراپي و انکولوژی در اين بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گيرند.

مداوا در اين بخش به صورت بستري و سرپايي مي باشد.

از همراهان محترم خواهشمنديم با توجه به مقاومت پايين بدن بيماران اين بخش،‌ از ملاقات و تردد تا حد امكان كاسته شود و با پرستاران همكاري نماييد

شماره تماس مستقیم بخش :4-82723292
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی