وب سایت بمان تا

معرفي بخش مهر بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش مهر بيمارستان آتيه

بخش مهر بيمارستان آتيه

معرفي بخش مهر بيمارستان آتيه تهران

بخش مهر بيمارستان اتيه

فعاليت عمده اين بخش بستري و مراقبت از بيماران تحت جراحي مي باشد.

مكان:‌ طبقه دوم

شماره تماس: 82723291-82723293
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی