وب سایت بمان تا

معرفي بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران شامل:

بخش CCU

بخش ICU

بخش ICU-OH

بخش NICU

بخش POST CCU-A

بخش POST CCU-B
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی