وب سایت بمان تا

معرفي بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش NICU بيمارستان آتيه

بخش NICU بخش مراقبت¬هاي ويژه نوزادان مي باشد. هم¬چنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.

مكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: 82723434-82723430
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی