وب سایت بمان تا

اطلاعات بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

معرفی بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

واحد آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان آتيه به طور شبانه‌روزی تمامي خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام می¬شوند شامل موارد زير است:

آزمايش¬های سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايش¬های تشخيصی بيوشيمی بالينی، آزمايش¬های خون¬شناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی

آزمايشگاه بيمارستان آتيه يکی از مراكز ارجاع و مشاوره براي ضايعات و بيماري¬های كليوی، گوارش، كبد و همچنين سيتولوژی تيروئيد است.

ساعت کار : 24 ساعته

مكان:‌ طبقه منفي يك

شماره تماس: 13-82722112
آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661
منبع:گردآوری وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی