وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در ارتباط تلفنی با خبر 19 گفت: با هماهنگی وزارت کشور مقرر شد، افرادی که تا پایان سال موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی نشوند، بتوانند در ابتدای سال آینده، نسبت به این موضوع اقدام کنند. ابوترابی گفت: در ماه های قبل اعلام شده بود هموطنانی که اعتبار کارت ملی شان تا پایان اسفند 96 است از ابتدای سال 97 فاقد اعتبار خواهد بود لذا با دستور وزیر کشور پیشنهادی به هیئت دولت برای تمدید زمان صدور کارت ملی داده شد بنابراین هموطنان می توانند تا پایان خرداد ماه برای تعویض کارت ملی خود مراجعه کنند. ابوترابی گفت: ما برای کاهش تراکم پهنای باند را افزایش داده ایم تا هموطنان با سرعت بیشتر بتوانند مراحل ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی را انجام دهند.

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی ,مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. ,آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,ثبت نام کارت ملی هوشمند در تهران ,هزینه کارت ملی هوشمند ,مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی
مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی
مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد.

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی ,مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. ,آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,ثبت نام کارت ملی هوشمند در تهران ,هزینه کارت ملی هوشمند ,مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در ارتباط تلفنی با خبر 19 گفت: با هماهنگی وزارت کشور مقرر شد، افرادی که تا پایان سال موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی نشوند، بتوانند در ابتدای سال آینده، نسبت به این موضوع اقدام کنند. ابوترابی گفت: در ماه های قبل اعلام شده بود هموطنانی که اعتبار کارت ملی شان تا پایان اسفند 96 است از ابتدای سال 97 فاقد اعتبار خواهد بود لذا با دستور وزیر کشور پیشنهادی به هیئت دولت برای تمدید زمان صدور کارت ملی داده شد بنابراین هموطنان می توانند تا پایان خرداد ماه برای تعویض کارت ملی خود مراجعه کنند. ابوترابی گفت: ما برای کاهش تراکم پهنای باند را افزایش داده ایم تا هموطنان با سرعت بیشتر بتوانند مراحل ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی را انجام دهند.

آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی
مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

ثبت نام کارت ملی هوشمند در تهران

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی
مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی ,مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. ,آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,ثبت نام کارت ملی هوشمند در تهران ,هزینه کارت ملی هوشمند ,مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد سال 97 تمدید شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در ارتباط تلفنی با خبر 19 گفت: با هماهنگی وزارت کشور مقرر شد، افرادی که تا پایان سال موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی نشوند، بتوانند در ابتدای سال آینده، نسبت به این موضوع اقدام کنند. ابوترابی گفت: در ماه های قبل اعلام شده بود هموطنانی که اعتبار کارت ملی شان تا پایان اسفند 96 است از ابتدای سال 97 فاقد اعتبار خواهد بود لذا با دستور وزیر کشور پیشنهادی به هیئت دولت برای تمدید زمان صدور کارت ملی داده شد بنابراین هموطنان می توانند تا پایان خرداد ماه برای تعویض کارت ملی خود مراجعه کنند. ابوترابی گفت: ما برای کاهش تراکم پهنای باند را افزایش داده ایم تا هموطنان با سرعت بیشتر بتوانند مراحل ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی را انجام دهند.

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی
مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی