وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به دستور وزیر کشور قرار شده ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۷ نیز انجام شود. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مشکل قطعی سامانه ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و نگرانی مردم بابت دریافت کارت‌های جدید خود، گفت: در حال حاضر ثبت‌نام، مشکلی ندارد و مردم می‌توانند وارد سایت شوند و مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند. وی ادامه داد: ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. ابوترابی گفت: همچنین به دستور وزیر کشور، طی درخواست‌های مکرر مردم مبنی بر اینکه مهلت ثبت‌نام تا پایان سال کافی نیست و ممکن است نتوانند به موقع پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند قرار شده ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ هم ادامه پیدا کند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در واقع به دلیل اینکه مردم در آستانه س

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,درگاه تعویض کارت ملی ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , شرایط و مدارک لازم ثبت نام کارت ملی هوشمند ,سایت ثبت نام کارت ملی ,وب سایت اصلی ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند
مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند
اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

درگاه تعویض کارت ملی

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,درگاه تعویض کارت ملی ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , شرایط و مدارک لازم ثبت نام کارت ملی هوشمند ,سایت ثبت نام کارت ملی ,وب سایت اصلی ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به دستور وزیر کشور قرار شده ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۷ نیز انجام شود. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مشکل قطعی سامانه ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و نگرانی مردم بابت دریافت کارت‌های جدید خود، گفت: در حال حاضر ثبت‌نام، مشکلی ندارد و مردم می‌توانند وارد سایت شوند و مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند. وی ادامه داد: ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. ابوترابی گفت: همچنین به دستور وزیر کشور، طی درخواست‌های مکرر مردم مبنی بر اینکه مهلت ثبت‌نام تا پایان سال کافی نیست و ممکن است نتوانند به موقع پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند قرار شده ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ هم ادامه پیدا کند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در واقع به دلیل اینکه مردم در آستانه س

سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند

آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی
شرایط و مدارک لازم ثبت نام کارت ملی هوشمند

سایت ثبت نام کارت ملی

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند
مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,درگاه تعویض کارت ملی ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,آخرین فرصت ثبت نام کارت ملی , شرایط و مدارک لازم ثبت نام کارت ملی هوشمند ,سایت ثبت نام کارت ملی ,وب سایت اصلی ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به دستور وزیر کشور قرار شده ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۷ نیز انجام شود. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مشکل قطعی سامانه ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و نگرانی مردم بابت دریافت کارت‌های جدید خود، گفت: در حال حاضر ثبت‌نام، مشکلی ندارد و مردم می‌توانند وارد سایت شوند و مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند. وی ادامه داد: ظرفیت جدید ایجاد کرده‌ایم که حتی مردم بتوانند با گوشی‌های همراه خود به همان آدرس ثبت نام؛ ncr.ir که در سایت وجود دارد مراجعه کرده و ثبت‌نام را انجام دهند. ابوترابی گفت: همچنین به دستور وزیر کشور، طی درخواست‌های مکرر مردم مبنی بر اینکه مهلت ثبت‌نام تا پایان سال کافی نیست و ممکن است نتوانند به موقع پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند قرار شده ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ هم ادامه پیدا کند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در واقع به دلیل اینکه مردم در آستانه س

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند
مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

مراحل صدور و ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی