وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: به دلیل حجم بالای مراجعات مردم برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و دغدغه پایان سال آنان،این امکان فراهم شده است تا کسانی که هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند، در 3 ماه‌ فروردین، اردیبهشت و خرداد سال آینده برای ثبت‌نام مراجعه کنند. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از تیرماه سال ۹۶ برای ثبت نام‌ کارت ملی هوشمند تأکید و ظرفیت‌سازی کردیم که ماهانه ۲.۵ میلیون نفر را ثبت‌نام کنیم، اظهارکرد: بر اساس پیش بینی‌ها قرار بود طی مدت هشت ماه بتوانیم ۲۰ میلیون درخواست اخذ و کارت صادر کنیم؛ اما از آنجایی که مردم کارهایشان را به دقایق پایانی واگذار می‌کنند، قرار شد که مهلت ثبت‌نام را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه در این روزهای پایانی سال مردم دغدغه‌ پایان سال و سفرهای نوروزی دارند و ظرفیت ثبت احوال هم پاسخگوی مراجعه بیش از حد مردم نیست، گفت: به همین منظور و برای آنکه هموطنان با مشکلی روبه رو نشوند پورتال سازمان و پهنای باند را افزایش دادیم تا افرادی که تا کنون هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند برای ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ نیز مراج

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,مدت زمان دریافت کارت های ملی جدید ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,افزایش مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا خرداد ۹۷ , کارت ملی ,هزینه ثبت نام کارت ملی , ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

کارت ملی

کارت ملی
کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی
اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

مدت زمان دریافت کارت های ملی جدید

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,مدت زمان دریافت کارت های ملی جدید ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,افزایش مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا خرداد ۹۷ , کارت ملی ,هزینه ثبت نام کارت ملی , ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: به دلیل حجم بالای مراجعات مردم برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و دغدغه پایان سال آنان،این امکان فراهم شده است تا کسانی که هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند، در 3 ماه‌ فروردین، اردیبهشت و خرداد سال آینده برای ثبت‌نام مراجعه کنند. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از تیرماه سال ۹۶ برای ثبت نام‌ کارت ملی هوشمند تأکید و ظرفیت‌سازی کردیم که ماهانه ۲.۵ میلیون نفر را ثبت‌نام کنیم، اظهارکرد: بر اساس پیش بینی‌ها قرار بود طی مدت هشت ماه بتوانیم ۲۰ میلیون درخواست اخذ و کارت صادر کنیم؛ اما از آنجایی که مردم کارهایشان را به دقایق پایانی واگذار می‌کنند، قرار شد که مهلت ثبت‌نام را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه در این روزهای پایانی سال مردم دغدغه‌ پایان سال و سفرهای نوروزی دارند و ظرفیت ثبت احوال هم پاسخگوی مراجعه بیش از حد مردم نیست، گفت: به همین منظور و برای آنکه هموطنان با مشکلی روبه رو نشوند پورتال سازمان و پهنای باند را افزایش دادیم تا افرادی که تا کنون هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند برای ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ نیز مراج

سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند

افزایش مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا خرداد ۹۷
کارت ملی

هزینه ثبت نام کارت ملی

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند
کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی

اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند ,مدت زمان دریافت کارت های ملی جدید ,سامانه ثبت احوال کارت ملی هوشمند ,افزایش مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا خرداد ۹۷ , کارت ملی ,هزینه ثبت نام کارت ملی , ,اعلام آخرین مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: به دلیل حجم بالای مراجعات مردم برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و دغدغه پایان سال آنان،این امکان فراهم شده است تا کسانی که هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند، در 3 ماه‌ فروردین، اردیبهشت و خرداد سال آینده برای ثبت‌نام مراجعه کنند. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از تیرماه سال ۹۶ برای ثبت نام‌ کارت ملی هوشمند تأکید و ظرفیت‌سازی کردیم که ماهانه ۲.۵ میلیون نفر را ثبت‌نام کنیم، اظهارکرد: بر اساس پیش بینی‌ها قرار بود طی مدت هشت ماه بتوانیم ۲۰ میلیون درخواست اخذ و کارت صادر کنیم؛ اما از آنجایی که مردم کارهایشان را به دقایق پایانی واگذار می‌کنند، قرار شد که مهلت ثبت‌نام را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه در این روزهای پایانی سال مردم دغدغه‌ پایان سال و سفرهای نوروزی دارند و ظرفیت ثبت احوال هم پاسخگوی مراجعه بیش از حد مردم نیست، گفت: به همین منظور و برای آنکه هموطنان با مشکلی روبه رو نشوند پورتال سازمان و پهنای باند را افزایش دادیم تا افرادی که تا کنون هنوز موفق به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند نشده‌اند برای ثبت‌نام در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ نیز مراج

کارت ملی

کارت ملی
کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی

کارت ملی


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی