وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

از این پس استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت نیز فراهم شد. جهت گرفتن خلافی ماشین و استعلام نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت لطفا به لینک های سایت نمناک استفاده کنید. تاریخ انتشار : 2 شهریور 1392 بازدید : 4,440,751 نفر سرهنگ کرمی اسد در خصوص استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت گفت:صاحبان خودرو جهت اطلاع از آخرین مبلغ خلافی خودروی خود می توانند به سایت اینترنتی راهور به نشانی www.Rahvar120.ir مراجعه کنند. وی در خاتمه نیز به تغییر شماره سامانه پیامکی برای اطلاع از خلافی خودرو اشاره کرد و افزود:سامانه پیامکی 30005151 از دسترس خارج شده و مالکان خودرو از این پس برای اطلاع از میزان خلافی خود می بایست شماره VIN خودرو را به سامانه پیامکی 1101202020 ارسال کنند، البته این سامانه به صورت موقت راه اندازی شده است تا پل ارتباطی ما با مردم قطع نشود.

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت ,استعلام خلافي خودرو و نمره منفي گواهينامه از طريق اينترنت ,مبلغ جريمه ها چگونه محاسبه ميشوند؟ ,استعلام ريز خلافي خودرو سواري , نرخ جريمه ,محاسبه جريمه ,كم كردن جريمه ,گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت
گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت
گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

استعلام خلافي خودرو و نمره منفي گواهينامه از طريق اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت ,استعلام خلافي خودرو و نمره منفي گواهينامه از طريق اينترنت ,مبلغ جريمه ها چگونه محاسبه ميشوند؟ ,استعلام ريز خلافي خودرو سواري , نرخ جريمه ,محاسبه جريمه ,كم كردن جريمه ,گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

از این پس استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت نیز فراهم شد. جهت گرفتن خلافی ماشین و استعلام نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت لطفا به لینک های سایت نمناک استفاده کنید. تاریخ انتشار : 2 شهریور 1392 بازدید : 4,440,751 نفر سرهنگ کرمی اسد در خصوص استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت گفت:صاحبان خودرو جهت اطلاع از آخرین مبلغ خلافی خودروی خود می توانند به سایت اینترنتی راهور به نشانی www.Rahvar120.ir مراجعه کنند. وی در خاتمه نیز به تغییر شماره سامانه پیامکی برای اطلاع از خلافی خودرو اشاره کرد و افزود:سامانه پیامکی 30005151 از دسترس خارج شده و مالکان خودرو از این پس برای اطلاع از میزان خلافی خود می بایست شماره VIN خودرو را به سامانه پیامکی 1101202020 ارسال کنند، البته این سامانه به صورت موقت راه اندازی شده است تا پل ارتباطی ما با مردم قطع نشود.

مبلغ جريمه ها چگونه محاسبه ميشوند؟

استعلام ريز خلافي خودرو سواري
نرخ جريمه

محاسبه جريمه

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت
گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت ,استعلام خلافي خودرو و نمره منفي گواهينامه از طريق اينترنت ,مبلغ جريمه ها چگونه محاسبه ميشوند؟ ,استعلام ريز خلافي خودرو سواري , نرخ جريمه ,محاسبه جريمه ,كم كردن جريمه ,گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

از این پس استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت نیز فراهم شد. جهت گرفتن خلافی ماشین و استعلام نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت لطفا به لینک های سایت نمناک استفاده کنید. تاریخ انتشار : 2 شهریور 1392 بازدید : 4,440,751 نفر سرهنگ کرمی اسد در خصوص استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه از طریق اینترنت گفت:صاحبان خودرو جهت اطلاع از آخرین مبلغ خلافی خودروی خود می توانند به سایت اینترنتی راهور به نشانی www.Rahvar120.ir مراجعه کنند. وی در خاتمه نیز به تغییر شماره سامانه پیامکی برای اطلاع از خلافی خودرو اشاره کرد و افزود:سامانه پیامکی 30005151 از دسترس خارج شده و مالکان خودرو از این پس برای اطلاع از میزان خلافی خود می بایست شماره VIN خودرو را به سامانه پیامکی 1101202020 ارسال کنند، البته این سامانه به صورت موقت راه اندازی شده است تا پل ارتباطی ما با مردم قطع نشود.

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت
گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت

گرفتن خلافي خودرو با اينترنت


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی