وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

مرحله 1 : شماره 8 رقمی پشت کارت ماشین را وارد کرده و کلید استعلام را انتخاب نمایید مراحل کار : 1. وارد کردن شماره 8 رقمی و استعلام 2. پاسخ به سوال امنیتی 3. مشاهده لیست جرائم و انتخاب جرائم مورد نظر 4. شروع پرداخت و مشاهده پیش فاکتور 5. تکمیل پرداخت نکاتی که باید بدانید : • پس از استعلام می توانید هر تعداد از جرائم که تمایل دارید را پرداخت کنید و ملزم به پرداخت همه جریمه ها نیستید. • در هر روز به میزان سقف تراکنش بانکیتان می توانید جریمه پرداخت کنید. • جرائم پرداختی بلافاصله از سیستم پلیس+10 پاک می شود اما از سایت راهور تا یک هفته ممکن است طول بکشد. • در صورت تمایل به پرداخت با شناسه قبض و شناسه پرداخت به صفحه پرداخت قبوض شهری مراجعه کنید. • اگر جریمه ای را پرداخت کردید و در سیم پی از ریز جرائم شما پاک نشد با پشتیبانی ما تماس بگیرید. (41576-021)

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل ,جرائم رانندگی ,دريافت جريمه هاي خودرو از طريق پيامك ,دريافت خلافي خودرو ماشين , گرفتن ليست كامل خلافي خودرو ,دريافت خلافي ,كم كردن جريمه ,دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل
دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل
دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

جرائم رانندگی

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل ,جرائم رانندگی ,دريافت جريمه هاي خودرو از طريق پيامك ,دريافت خلافي خودرو ماشين , گرفتن ليست كامل خلافي خودرو ,دريافت خلافي ,كم كردن جريمه ,دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

مرحله 1 : شماره 8 رقمی پشت کارت ماشین را وارد کرده و کلید استعلام را انتخاب نمایید مراحل کار : 1. وارد کردن شماره 8 رقمی و استعلام 2. پاسخ به سوال امنیتی 3. مشاهده لیست جرائم و انتخاب جرائم مورد نظر 4. شروع پرداخت و مشاهده پیش فاکتور 5. تکمیل پرداخت نکاتی که باید بدانید : • پس از استعلام می توانید هر تعداد از جرائم که تمایل دارید را پرداخت کنید و ملزم به پرداخت همه جریمه ها نیستید. • در هر روز به میزان سقف تراکنش بانکیتان می توانید جریمه پرداخت کنید. • جرائم پرداختی بلافاصله از سیستم پلیس+10 پاک می شود اما از سایت راهور تا یک هفته ممکن است طول بکشد. • در صورت تمایل به پرداخت با شناسه قبض و شناسه پرداخت به صفحه پرداخت قبوض شهری مراجعه کنید. • اگر جریمه ای را پرداخت کردید و در سیم پی از ریز جرائم شما پاک نشد با پشتیبانی ما تماس بگیرید. (41576-021)

دريافت جريمه هاي خودرو از طريق پيامك

دريافت خلافي خودرو ماشين
گرفتن ليست كامل خلافي خودرو

دريافت خلافي

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل
دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل ,جرائم رانندگی ,دريافت جريمه هاي خودرو از طريق پيامك ,دريافت خلافي خودرو ماشين , گرفتن ليست كامل خلافي خودرو ,دريافت خلافي ,كم كردن جريمه ,دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

مرحله 1 : شماره 8 رقمی پشت کارت ماشین را وارد کرده و کلید استعلام را انتخاب نمایید مراحل کار : 1. وارد کردن شماره 8 رقمی و استعلام 2. پاسخ به سوال امنیتی 3. مشاهده لیست جرائم و انتخاب جرائم مورد نظر 4. شروع پرداخت و مشاهده پیش فاکتور 5. تکمیل پرداخت نکاتی که باید بدانید : • پس از استعلام می توانید هر تعداد از جرائم که تمایل دارید را پرداخت کنید و ملزم به پرداخت همه جریمه ها نیستید. • در هر روز به میزان سقف تراکنش بانکیتان می توانید جریمه پرداخت کنید. • جرائم پرداختی بلافاصله از سیستم پلیس+10 پاک می شود اما از سایت راهور تا یک هفته ممکن است طول بکشد. • در صورت تمایل به پرداخت با شناسه قبض و شناسه پرداخت به صفحه پرداخت قبوض شهری مراجعه کنید. • اگر جریمه ای را پرداخت کردید و در سیم پی از ریز جرائم شما پاک نشد با پشتیبانی ما تماس بگیرید. (41576-021)

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل
دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل

دريافت ريز جريمه ها بصورت اينترنتي با موبايل


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی