وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سازمان تامین اجتماعی راه را برای بیمه شدگان خود هموار کرده و کلیه سوابق بیمه‌شدگان را روی سامانه اینترنتی تامین اجتماعی قرار داده‌است. سوابق بیمه شدگان در سامانه سازمان بیمه تامین اجتماعی پس از مدتها مجددا به کار افتاد و بیمه شدگان می توانند با استفاده از این سامانه، سوابق خود را ببینند. با این حال برخی از بیمه شدگان گلایه می کنند نمی توانند این سوابق را به خوبی مشاهده کنند. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این باره نوشته: بعد از چند ماه که سامانه سوابق تامین اجتماعی قطع بود الان وصل شده اما متاسفانه مشکلات داره و به درستی سرویس نمی دهد. به شعب هم مراجعه می کنیم متصدی ها با برخورد های بد به ارباب رجوع پاسخ مناسب نمی دهند و فقط در صورتی که مورد شکایت باشه بعد از کلی غر زدن و برو و بیا یه گزارش سوابق آماده می کنند. ما مردم بدبخت چیکار کنیم این وسط؟ دیگه یه گزارشش سوابق تامین اجتماعی چیه که ما باید انقدر مصیبت بکشیم؟ با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی می توان دریافت راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان به صورت مفصل و مشروح در دسترس است. همچنین این سازمان اعلام کرده بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ٩/٨ /١٣٩٥ ثبت نام نموده اند، در صورتیکه شناسه ٦ رقمی فعال سازی را دریافت ننموده اند می توانند مجددا با ورود به سامانه و استفاده از راهنمای مربوطه، در سامانه ثبت نام نمایند. این سامانه در نشانی http://www.tamin.ir قابل دسترسی است. پس از ثبت مشخصات کامل بیمه شدگان، این سامانه پیامی به این شرح می دهد: درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. اطلاعات ثبت شده توسط شما، با پایگاه های مرجع سازمان تامین اجتماعی صحت سنجی شده و نتیجه ظرف 48 ساعت آینده از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. بدیهی است ظرف مدت مذکور کاربر شما جهت استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی فعال نخواهد بود. در صورت دریافت پیامک مبتنی بر عدم تطابق اطلاعات با پایگاه مرجع درخواست شما حذف شده و امکان ثبت مجدد درخواست فراهم خواهد بود. لازم به ذکر است سامانه مزبور در حال حاضر به خوبی فعال است و در مرحله پایانی مشاهده سوابق بیمه شدگان، می توان با مراجعه به این سامانه، از سوابق بیمه ای مطلع شد.

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟ ,راهنمای سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی ,پيگيري سابقه تامين اجتماعي ,انتقال سوابق بيمه , نحوه تغيير بيمه از ارتش به تامين اجتماعي و .. ,اعتراض به مدت زمان بيمه ,سامانه سازمان بيمه تامين اجتماعي ,سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟
سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟
سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

راهنمای سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟ ,راهنمای سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی ,پيگيري سابقه تامين اجتماعي ,انتقال سوابق بيمه , نحوه تغيير بيمه از ارتش به تامين اجتماعي و .. ,اعتراض به مدت زمان بيمه ,سامانه سازمان بيمه تامين اجتماعي ,سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سازمان تامین اجتماعی راه را برای بیمه شدگان خود هموار کرده و کلیه سوابق بیمه‌شدگان را روی سامانه اینترنتی تامین اجتماعی قرار داده‌است. سوابق بیمه شدگان در سامانه سازمان بیمه تامین اجتماعی پس از مدتها مجددا به کار افتاد و بیمه شدگان می توانند با استفاده از این سامانه، سوابق خود را ببینند. با این حال برخی از بیمه شدگان گلایه می کنند نمی توانند این سوابق را به خوبی مشاهده کنند. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این باره نوشته: بعد از چند ماه که سامانه سوابق تامین اجتماعی قطع بود الان وصل شده اما متاسفانه مشکلات داره و به درستی سرویس نمی دهد. به شعب هم مراجعه می کنیم متصدی ها با برخورد های بد به ارباب رجوع پاسخ مناسب نمی دهند و فقط در صورتی که مورد شکایت باشه بعد از کلی غر زدن و برو و بیا یه گزارش سوابق آماده می کنند. ما مردم بدبخت چیکار کنیم این وسط؟ دیگه یه گزارشش سوابق تامین اجتماعی چیه که ما باید انقدر مصیبت بکشیم؟ با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی می توان دریافت راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان به صورت مفصل و مشروح در دسترس است. همچنین این سازمان اعلام کرده بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ٩/٨ /١٣٩٥ ثبت نام نموده اند، در صورتیکه شناسه ٦ رقمی فعال سازی را دریافت ننموده اند می توانند مجددا با ورود به سامانه و استفاده از راهنمای مربوطه، در سامانه ثبت نام نمایند. این سامانه در نشانی http://www.tamin.ir قابل دسترسی است. پس از ثبت مشخصات کامل بیمه شدگان، این سامانه پیامی به این شرح می دهد: درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. اطلاعات ثبت شده توسط شما، با پایگاه های مرجع سازمان تامین اجتماعی صحت سنجی شده و نتیجه ظرف 48 ساعت آینده از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. بدیهی است ظرف مدت مذکور کاربر شما جهت استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی فعال نخواهد بود. در صورت دریافت پیامک مبتنی بر عدم تطابق اطلاعات با پایگاه مرجع درخواست شما حذف شده و امکان ثبت مجدد درخواست فراهم خواهد بود. لازم به ذکر است سامانه مزبور در حال حاضر به خوبی فعال است و در مرحله پایانی مشاهده سوابق بیمه شدگان، می توان با مراجعه به این سامانه، از سوابق بیمه ای مطلع شد.

پيگيري سابقه تامين اجتماعي

انتقال سوابق بيمه
نحوه تغيير بيمه از ارتش به تامين اجتماعي و ..

اعتراض به مدت زمان بيمه

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟
سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟ ,راهنمای سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی ,پيگيري سابقه تامين اجتماعي ,انتقال سوابق بيمه , نحوه تغيير بيمه از ارتش به تامين اجتماعي و .. ,اعتراض به مدت زمان بيمه ,سامانه سازمان بيمه تامين اجتماعي ,سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سازمان تامین اجتماعی راه را برای بیمه شدگان خود هموار کرده و کلیه سوابق بیمه‌شدگان را روی سامانه اینترنتی تامین اجتماعی قرار داده‌است. سوابق بیمه شدگان در سامانه سازمان بیمه تامین اجتماعی پس از مدتها مجددا به کار افتاد و بیمه شدگان می توانند با استفاده از این سامانه، سوابق خود را ببینند. با این حال برخی از بیمه شدگان گلایه می کنند نمی توانند این سوابق را به خوبی مشاهده کنند. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این باره نوشته: بعد از چند ماه که سامانه سوابق تامین اجتماعی قطع بود الان وصل شده اما متاسفانه مشکلات داره و به درستی سرویس نمی دهد. به شعب هم مراجعه می کنیم متصدی ها با برخورد های بد به ارباب رجوع پاسخ مناسب نمی دهند و فقط در صورتی که مورد شکایت باشه بعد از کلی غر زدن و برو و بیا یه گزارش سوابق آماده می کنند. ما مردم بدبخت چیکار کنیم این وسط؟ دیگه یه گزارشش سوابق تامین اجتماعی چیه که ما باید انقدر مصیبت بکشیم؟ با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی می توان دریافت راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان به صورت مفصل و مشروح در دسترس است. همچنین این سازمان اعلام کرده بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ٩/٨ /١٣٩٥ ثبت نام نموده اند، در صورتیکه شناسه ٦ رقمی فعال سازی را دریافت ننموده اند می توانند مجددا با ورود به سامانه و استفاده از راهنمای مربوطه، در سامانه ثبت نام نمایند. این سامانه در نشانی http://www.tamin.ir قابل دسترسی است. پس از ثبت مشخصات کامل بیمه شدگان، این سامانه پیامی به این شرح می دهد: درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. اطلاعات ثبت شده توسط شما، با پایگاه های مرجع سازمان تامین اجتماعی صحت سنجی شده و نتیجه ظرف 48 ساعت آینده از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. بدیهی است ظرف مدت مذکور کاربر شما جهت استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی فعال نخواهد بود. در صورت دریافت پیامک مبتنی بر عدم تطابق اطلاعات با پایگاه مرجع درخواست شما حذف شده و امکان ثبت مجدد درخواست فراهم خواهد بود. لازم به ذکر است سامانه مزبور در حال حاضر به خوبی فعال است و در مرحله پایانی مشاهده سوابق بیمه شدگان، می توان با مراجعه به این سامانه، از سوابق بیمه ای مطلع شد.

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟
سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟

سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را چطور پیگیری کنیم؟


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی