وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

تعداد زیادی ارباب‌رجوع برای اطلاع از آخرین واریز حق‌بیمه خودشان توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند که این امر بسیار وقت‌گیر و غیرضروری است؛ به همین منظور سازمان تامین اجتماعی با راه‌اندازی کد (USSD) که به‌راحتی از طریق تلفن‌همراه قابل شماره گیریست، سعی در تسهیل این روند و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری داشته است. قبل از شماره‌گیری کد *۱۴۲# لازم است حتماً در سایت https://sabeghe.tamin.ir ثبت‌نام کنید. کافیست مراحل زیر را انجام دهید: انجام این عملیات نیاز به داشتن اینترنت ندارد و با هر مدل گوشی موبایل قابل انجام است. بعد از ثبت‌نام در سایت تأمین اجتماعی، کد *۱۴۲# در از طریق موبایل‌تان شماره‌گیری کنید. بعد از شماره‌گیری کد، کادر زیر ظاهر می‌شود که با انتخاب گزینه ۱ (استعلام) به صفحه بعدی هدایت می‌شوید. برای دریافت اپلیکیشن تامین اجتماعی و نحوه استفاده از آن کلیک کنید! بعد از انتخاب گزینه استعلام، صفحه دیگری ظاهر می‌شود، در این‌جا گزینه ۱ که آخرین سابقه است را انتخاب کنید. در آخرین کادر باید کد ملی خود را وارد کنید تا بتوانید آخرین سابقه خود را مشاهده کنید. باز هم یادآوری می‌کنیم که قبل از انجام این مراحل حتما باید در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشید. بعد از وارد کردن کد ملی، سوابق شما قابل مشاهده است. لازم به ذکر است با شماره‌گیری این کد به خدماتی دیگر تامین اجتماعی دسترسی خواهید داشت، برای مثال پرداخت حق‌بیمه، نوبت‌دهی، فیش مستمری و…

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD ,دريافت اپليكيشن تامين اجتماعي و نحوه استفاده از آن ,سايت تامين اجتماعي ,آدرس سايت اصلي تامين اجتماعي , بيمه تامين اجتماعي ,نحوه دريافت سوابق كلي تامين اجتماعي ,بيمه تامين اجتماعي ,مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

دريافت اپليكيشن تامين اجتماعي و نحوه استفاده از آن

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD ,دريافت اپليكيشن تامين اجتماعي و نحوه استفاده از آن ,سايت تامين اجتماعي ,آدرس سايت اصلي تامين اجتماعي , بيمه تامين اجتماعي ,نحوه دريافت سوابق كلي تامين اجتماعي ,بيمه تامين اجتماعي ,مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

تعداد زیادی ارباب‌رجوع برای اطلاع از آخرین واریز حق‌بیمه خودشان توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند که این امر بسیار وقت‌گیر و غیرضروری است؛ به همین منظور سازمان تامین اجتماعی با راه‌اندازی کد (USSD) که به‌راحتی از طریق تلفن‌همراه قابل شماره گیریست، سعی در تسهیل این روند و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری داشته است. قبل از شماره‌گیری کد *۱۴۲# لازم است حتماً در سایت https://sabeghe.tamin.ir ثبت‌نام کنید. کافیست مراحل زیر را انجام دهید: انجام این عملیات نیاز به داشتن اینترنت ندارد و با هر مدل گوشی موبایل قابل انجام است. بعد از ثبت‌نام در سایت تأمین اجتماعی، کد *۱۴۲# در از طریق موبایل‌تان شماره‌گیری کنید. بعد از شماره‌گیری کد، کادر زیر ظاهر می‌شود که با انتخاب گزینه ۱ (استعلام) به صفحه بعدی هدایت می‌شوید. برای دریافت اپلیکیشن تامین اجتماعی و نحوه استفاده از آن کلیک کنید! بعد از انتخاب گزینه استعلام، صفحه دیگری ظاهر می‌شود، در این‌جا گزینه ۱ که آخرین سابقه است را انتخاب کنید. در آخرین کادر باید کد ملی خود را وارد کنید تا بتوانید آخرین سابقه خود را مشاهده کنید. باز هم یادآوری می‌کنیم که قبل از انجام این مراحل حتما باید در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشید. بعد از وارد کردن کد ملی، سوابق شما قابل مشاهده است. لازم به ذکر است با شماره‌گیری این کد به خدماتی دیگر تامین اجتماعی دسترسی خواهید داشت، برای مثال پرداخت حق‌بیمه، نوبت‌دهی، فیش مستمری و…

سايت تامين اجتماعي

آدرس سايت اصلي تامين اجتماعي
بيمه تامين اجتماعي

نحوه دريافت سوابق كلي تامين اجتماعي

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD ,دريافت اپليكيشن تامين اجتماعي و نحوه استفاده از آن ,سايت تامين اجتماعي ,آدرس سايت اصلي تامين اجتماعي , بيمه تامين اجتماعي ,نحوه دريافت سوابق كلي تامين اجتماعي ,بيمه تامين اجتماعي ,مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

تعداد زیادی ارباب‌رجوع برای اطلاع از آخرین واریز حق‌بیمه خودشان توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند که این امر بسیار وقت‌گیر و غیرضروری است؛ به همین منظور سازمان تامین اجتماعی با راه‌اندازی کد (USSD) که به‌راحتی از طریق تلفن‌همراه قابل شماره گیریست، سعی در تسهیل این روند و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری داشته است. قبل از شماره‌گیری کد *۱۴۲# لازم است حتماً در سایت https://sabeghe.tamin.ir ثبت‌نام کنید. کافیست مراحل زیر را انجام دهید: انجام این عملیات نیاز به داشتن اینترنت ندارد و با هر مدل گوشی موبایل قابل انجام است. بعد از ثبت‌نام در سایت تأمین اجتماعی، کد *۱۴۲# در از طریق موبایل‌تان شماره‌گیری کنید. بعد از شماره‌گیری کد، کادر زیر ظاهر می‌شود که با انتخاب گزینه ۱ (استعلام) به صفحه بعدی هدایت می‌شوید. برای دریافت اپلیکیشن تامین اجتماعی و نحوه استفاده از آن کلیک کنید! بعد از انتخاب گزینه استعلام، صفحه دیگری ظاهر می‌شود، در این‌جا گزینه ۱ که آخرین سابقه است را انتخاب کنید. در آخرین کادر باید کد ملی خود را وارد کنید تا بتوانید آخرین سابقه خود را مشاهده کنید. باز هم یادآوری می‌کنیم که قبل از انجام این مراحل حتما باید در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشید. بعد از وارد کردن کد ملی، سوابق شما قابل مشاهده است. لازم به ذکر است با شماره‌گیری این کد به خدماتی دیگر تامین اجتماعی دسترسی خواهید داشت، برای مثال پرداخت حق‌بیمه، نوبت‌دهی، فیش مستمری و…

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی