معرفي بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

بخش ياس بيمارستان اتيه

اين بخش مخصوص آقايان بوده و عمده فعاليت آن در خصوص بيماران نيازمند مراقبت هاي داخلي مي¬باشد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: ۸-۸۲۷۲۳۳۹۶

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا