نوبتدهی و پذیرش در بیمارستان میلاد تهران

بیمارستان میلاد

 

سامانه نوبت دهی و پذیرش درمانگاه بیمارستان میلاد تهران

 

۱-ارجاع از سایر مراکز درمانی تامین اجتماعی( به غیر از ارجاع برای بارداری و زایمان )

۲-تماس با تلفن ۸۴۰۹۰-۰۲۱ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۵

۳- از طریق سایت بیمارستان میلاد(سایت زیر)

http://miladhospital.com

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا