معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي بخش صباي بيمارستان اتيه

معرفي بخش صباي بيمارستان اتيه

معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان اتيه

بخش صبا، بخش داخلی و جراحی می باشد. در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۵۹۴-۸۲۷۲۳۵۹۲

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا