معرفي بخش رز بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 واحد رز بيمارستان آتيه

واحد رز بيمارستان آتيه

معرفي بخش رز بيمارستان آتيه تهران

بخش رز بيمارستان اتيه

بخش رز بخش داخلي زنان بوده و داراي ۵ اتاق ۳ تخته مي باشد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۳۹۳-۸۲۷۲۳۳۹۱

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا