بخش سحر بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي بخش سحر بيمارستان اتيه

معرفي بخش سحر بيمارستان اتيه

بخش سحر بيمارستان آتيه تهران

بخش سحر بيمارستان اتيه

بخش سحر از بخش هاي جراحي بيمارستان با امكان مانيتورينگ علائم حياتي و نظارت با ديد مستقيم بخصوص براي بيماران جراحي شده مي باشد.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۵۹۷-۸۲۷۲۳۵۹۵

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا