معرفي بخش هما بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش هما بيمارستان آتيه

بخش هما بيمارستان آتيه

معرفي بخش هما بيمارستان آتيه تهران

بخش هما بيمارستان اتيه

آماده نمودن بيماران جهت انجام جراحي¬هاي گوناگون از اهم فعاليت¬هاي بخش هما مي¬باشد و بيماران، بعد از عمل جراحی و همچنين برخي از بيماران مبتلا به امراض داخلی در اين بخش بستری می¬شوند.

مكان:‌طبقه پنجم

شماره تماس: ۸-۸۲۷۲۳۵۹۶

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا