معرفي بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش NICU بيمارستان آتيه تهران

بخش NICU بيمارستان آتيه

بخش NICU بخش مراقبت¬هاي ويژه نوزادان مي باشد. هم¬چنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.

مكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۴۳۴-۸۲۷۲۳۴۳۰

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا