آدرس بيمارستان صدر تهران

آدرس بيمارستان صدر

آدرس بيمارستان صدر تهران

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

ساعت ملاقاتی در بیمارستان صدر | زمان ملاقاتي

ساعت ملاقاتی در بیمارستان صدر

ساعات ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان صدر به آفرین

ملاقات بيماران همه روزه از ساعت ۱۶-۱۴ مي باشد .

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

ليست كامل برنامه پزشكان بيمارستان صدر تهران

بیمارستان های تامین اجتماعی تهران

آمار پزشکان بیمارستان صدر تهران

// دكتر محمد بابائي — جراح عمومي– زمان حضور: شنبه ها تا پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سيما مشايخي– جراح عمومي – متخصص سرطان پستان– زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴

// دكتر محمد حسن طريقت منفرد– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۷ – يكشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳ – چهار شنبه ها ساعت ۱۴-۱۷

// دكتر حميد رضا طوسي جراح و متخصص چشم زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ چهارشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر مرتضي احمديان تهراني– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر ابوالقاسم مختاري– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۴-۱۸ يك هفته در ميان – دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱ – سه شنبه ها ساعت ۱۴-۱۸ يك هفته در ميان

// دكتر يداله اسلامي– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳

// دكتر محسن رمضان زاده — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر امير عبداله خياباني — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: يكشتبه ها و سه شنبه ها يك هفته درميان ساعت ۱۴ تا ۱۸

// دكتر پيروزه فارسي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر شهروز شهبازي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ها ۱۴ تا ۱۸

// دكتر احمد شجاعي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر عليرضا بشارت — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر رضا پورمازار — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۰-۱۳

// دكتر احمد علي فردوسي — جراح و متخصص چشم – فوق تخصص اوربيت — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سهيل كيا — عمومي — زمان حضور: شنبه – سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴

// دكتر اصغر افضل زاده — عمومي — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱و يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰و چهارشنبه ها ساعت ۸تا ۱۲

// دكتر زهره چناري — عمومي — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ – سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر مسعود بحراني — عمومي — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ و دوشبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر بابك سيدين — عمومي — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱ و پنچ شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱

// دكتر مهدي پاشاخانلو — متخصص — ENT زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت ۱۰تا۱۲ دوشنبه ها ساعت ۸تا۱۰

// دكتر عباسعلي قنبريان — متخصص — ENT زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸تا۱۲ و چهارشنبه ها ساعت ۸تا۱۰ يكشنبه و دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۴تا۱۶

// دکتر سميه خياطيان — متخصص داخلي — زمان حضور: شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر سيروس دانش — متخصص داخلي — زمان حضور: شنبه – يكشنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه ساعت ۷ تا ۸ و پنج شنبه ساعت ۹-۷

// دكتر منوچهر مشتاقي — متخصص ريه و مجاري تنفسي — زمان حضور: شنبه ها و يكشنبه ها و دوشنبه ها وچهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر منظر سليماني — متخصص زنان — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر بيتك طرازي — متخصص زنان — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر مريم صداقت — متخصص زنان – زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر فرزانه ضيا عربشاهي — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر صديقه آذري — متخصص زنان — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر جليله ضميري — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۰تا ۱۲ و چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر الهه عظيم زاده — متخصص زنان — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر كبري تسبيحي– متخصص زنان — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر نوشين صحابي — متخصص زنان — زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر ياسمن پاك نيت — متخصص زنان — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر رويا كلانتري — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر اردشير پاپي — متخصص شبكيه — زمان حضور: يكشنبه ها ۹ تا ۱۱

// دكتر غلامرضا كشاورزي — متخصص شبكيه — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰ – به صورت يك هفته درميان

// دكتر سيد هاشم موسوي — متخصص شبكيه — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱

// دكتر آرزو آستركي — متخصص شبكيه — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰ – يكشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴ يك هفته در ميان – سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// تافگه محمدي — متخصص شبكيه — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ – ۱۲

// دكتر الهه شيردل — متخصص طب فيزيك — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

// دكتر سعيد يارمحمدي — متخصص قلب — زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر فريدون محمدزاده — متخصص قلب — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر فريده رفيعي — متخصص قلب — زمان حضور: يكشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سعيده عادلي — متخصص قلب — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر رضا بهشتي — متخصص قلب — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر رويا اخروي — متخصص قلب — زمان حضور: شنبه ها و دو شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر فريبرز غفاري حق — متخصص قلب — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶

// دكتر محمد هادي كديور — متخصص قلب — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۶تا ۱۸

// دكترفرامرز فلاحي — متخصص قلب — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر خسرو خسروي — متخصص مغز و اعصاب — زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۱:۳۰

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

پذیرش دندانپزشکی بیمارستان صدر تهران

بیمارستان میلاد

پذیرش دندانپزشکی بیمارستان صدر

بخش دندانپزشكي بيمارستان صدر (به آفرين) واقع در تهران ، پایین تر از میدان ولیعصر(عج) ، نبش خیابان فیروزه ، پلاک۳۸ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صدر مي باشد .

ارائه خدمات دندانپزشكي بیمارستان صدر(به آفرین) شامل :

• جرم گيري

• ترميم سطحي

• ويزيت

• عكس OPG

• جراحي دندان و لثه

• كشيدن

 

به بيمه شدگان محترم سازمان تأمين اجتماعي، کاملاً رايگان مى‌باشد.

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

پذيرش آزمايشگاه بيمارستان صدر

بیمارستان میلاد

در آزمايشگاه بيمارستان صدر (به آفرين)، کليه آزمايشات باليني و سيتولوژي انجام مي‌شود.

مراجعين محترم مي‌توانند جهت پذيرش در آزمايشگاه همه روزه به غير از جمعه‌ها و ايام تعطيل، از ساعت ۷ الي ۱۱ صبح به صورت ناشتا به اين آزمايشگاه مراجعه نمايند. و جهت پذيرش به هيچ عنوان نيازي به داشتن وقت قبلي نمي‌باشد.

همچنين نسخ نوشته شده توسط تمامي پزشکان (داخل يا خارج از بيمارستان)، در اين آزمايشگاه مورد قبول است.

لازم به ذکر است کليه خدمات آزمايشگاه بيمارستان صدر (به آفرين) جهت بيمه شدگان محترم سازمان تأمين اجتماعي، کاملاً رايگان ارائه مي‌شود.

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا

قوانين پذيريش بيمارستان صدر تهران

بیمارستان میلاد

مراجعين پذيرش بستري

۱٫جهت بستري بيماران حضور يك همراه الزامي است .

۲٫ براي بستري بيماران وجود كارت ملي دستور بستري الزامي است .

۳٫ لازم است بيماران فرزند پسر بالاي ۲۲ سال جهت بستري شدن گواهي تحصيلي ارائه نمايند .

۴٫ لازم است بيماران فرزند دختر بالاي ۱۸ سال جهت بستري شدن شناسنامه ارائه نمايند .

۵٫ بيماران اتباع خارجي جهت بستري وجود كارت شناسائي و يا گذرنامه الزامي است .

*مراجعين پذيرش سرپائي و درمانگاه ها

۱٫بيماران جهت گرفتن نوبت از درمانگاه هاي ( چشم – شبكيه – مغز و اعصاب – قلب ( بعد از ظهر ) و زنان ( بعد از ظهر ) بايد به صورت تلفني نوبت بگيرند .

۲٫ بيماران نمي توانند به صورت همزمان به دو درمانگاه مراجعه نمايند . گرفتن نوبت از درمانگاه دوم منوط به رهايي از درمانگاه اول مي باشد .

۳٫ بيماران پس از گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي بايستي در انتظار فراخواني پذيرش بمانند و پس از انجام مراحل پذيرش به درمانگاه مورد نظر مراجعه نمايند .

*مراجعين راديولوژي

۱٫نسخه هاي راديولوژي – سونوگرافي و ماموگرافي از تاريخ صدور به مدت يك ماه اعتبار دارد .

۲٫ اعتبار صفحه اول دفترچه ونسخه پزشك با هم مطابقت داشته باشد در غير اين صورت نياز به گرفتن كپي صفحه اول دفترچه مي باشد .

۳٫ بيماران داراي سونوگرافي شكم و كبد بايستي حداقل ۷ ساعت ناشتا باشند .

۴٫ بيماران پس از گرفتن شماره بايد در انتظار فراخواني شماره توسط متصدي راديولوژي بمانند .

۵٫ ساعت حضور بيماران تقريبي است . خواهشمند است با پرسنل راديولوژي و سونوگرافي مساعدت فرمائيد .

۶٫ بيماران در حين سونوگرافي ، از تايپيست اين واحد سوال نفرمائيد تا در جوابدهي سونوگرافي اشكالي به وجود نيايد .

۷٫ جهت هر گونه جابجائي در نوبت ، به پذيرش راديولوژي مراجعه نمائيد . ساير قسمت ها پاسخگو نخواهند بود .

*مراجعين آزمايشگاه

۱٫نسخه هاي آزمايشگاه از تاريخ صدور به مدت يك ماه اعتبار دارد .

۲٫زمان جوابدهي آزمايشگاه از ساعت ۷:۳۰ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۵ مي باشد .

۳٫تحويل جواب آزمايش زودتر از زمان مقرر امكان پذير نمي باشد .

۴٫نسخه هاي آزمايشگاهي بايستي داراي تاريخ ويزيت باشد . در غير اينصورت بايستي پشت برگه ممهور به مهر پزشك معالج و امضا وي باشد .

*مراجعين داروخانه

۱٫نسخ داروخانه از تاريخ صدور نسخه به مدت يك هفته اعتبار دارد .

۲٫ برخي از نسخه هاي داروخانه به دليل خاص بودن دارو نياز به تائيد اينترنتي سازمان تامين اجتماعي دارد . لذا تحويل اين نسخ طولاني مي شود . بنابراين بيماران محترم با پرسنل داروخانه همكاري بفرمائيد.

۳٫ برخي از داروها فقط با نسخه متخصص قابل تحويل مي باشد .

۴٫ داروخانه از پذيرش نسخ خارج از بيمارستان معذور مي باشد .

*مقررات بخش هاي درماني

۱٫ملاقات بيماران همه روزه از ساعت ۱۶-۱۴ مي باشد .

۲٫لازم است دفترچه و مدارك شناسائي بيماران تا پايان ترخيص همراه آنان باشد .

۳٫ لازم است بيماران محترم وسايل شخصي خود را به همراهان خود تحويل دهند .

۴٫ حضور همراهان بدون داشتن كارت همراه در بخش هاي درماني ممنوع مي باشد .

۵٫ از آوردن اطفال زير ۱۳ سال به داخل بخش ها خودداري نمائيد .

۶٫ پس از اتمام مراحل درماني و بهبود نسبي حال بيماران پرونده به واحد ترخيص ارجاع و مراتب به همراهان اعلام مي گردد .

۷٫ جهت ترخيص بيماران بهيچ وجه عجله نفرمائيد .

*ترخيص

۱٫ترخيص بيماران منوط به دستور پزشك و تكميل پرونده توسط بخش مي باشد . لذا همراهان محترم لطفاً با پرسنل واحد ترخيص همكاري نمائيد .

۲٫ در صورت كامل نبودن مدارك و ناخوانا بودن كپي آنها ، نياز به ارائه اصل و كپي مجدد مدارك ميباشد.

۳٫ لازم است بيماران دفترچه بيمه خود را هنگام ترخيص از مسئول بخش مربوطه تحويل بگيرند .

*بيمه مكمل

۱٫بيماران داراي بيمه تكميلي با در دست داشتن دفترچه بيمه و دستور بستري جهت گرفتن معرفي نامه به شركت بيمه مورد نظر مراجعه كنند .

۲٫ بيماران داراي كارت طلائي ( مكمل ) نياز به گرفتن معرفي نامه ندارند .

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا