اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

معرفی بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

آندوسكوپي بيمارستان آتيه

در اين بخش خدمات گسترده¬اي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: ۸۲۷۲۳۳۳۸

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا