معرفي بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 بخش نوزادان بيمارستان اتيه

بخش نوزادان بيمارستان اتيه

معرفي بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران

بخش نوزادان بيمارستان اتيه

اين بخش پذيراي نوزادان پس از تولد مي باشد.

مهمترين اقدامات پس از تحويل نوزاد از اتاق زايمان به بخش نوزادان عبارتند از:

مراقبت هاي اوليه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ، آموزش شيردهي به مادران در زمان بستري

 

مكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: ۲۹-۸۲۷۲۳۴۹۶

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع: گردآوري وب سايت بمان تا