خانه / بیمارستان میلاد / برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

 

ایام هفته داخلي مغز و اعصاب-طبقه۶ جراحي مغز و اعصاب-طبقه۶
شنبه
دكتر موسوي (۱۱-۹)
دكتر آرامي(۱۶-۱۴)
دكتر كروندي (۱۲-۹)
( اعصاب و روان)
دكتر محمدزاده
( اعصاب و روان)
 (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكترعرب خردمند (۱۲-۱۰)
دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر نبيوني (۱۳-۱۰)
دكتر ازهري (۱۸-۱۵ )
دكترهمايون محمدي (۱۶-۱۴:۳۰ )
دكتر نادري نيا(۱۷-۱۵)
یک شنبه
دكترزندي (۱۲-۱۰ )
دكتر منطقي (۱۲-۹)

دكتر منصوري (۱۸-۱۶)
دكترصابري(۱۸-۱۶ )
دكترمحمدزاده(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر آريان (۱۲-۹:۳۰)
دكتر پيروزبخت (۱۲-۱۰)
دكتر خراسانيان (۱۲-۱۰)
دكترصفريان(۱۸-۱۶ )
دكتر نعيم (۱۸-۱۶)
دكترسلطاني (۱۷-۱۵)
دو شنبه
دكتر كريمي(۱۱-۱۰)
(فوق تخصصي)
دكتر زارعي (۱۲-۹)
دكترتيرداد(۱۷-۱۳ )
دكتر صالحي(۱۲-۱۰)
( اعصاب و روان)
دكترجهانباني(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر ارجمند تيموري(۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر خراسانيان (۱۰-۸)

دكتر بهرامي (۱۸-۱۵)
دكتر مرادي (۱۶-۱۴)

سه شنبه
دكترشهيدي(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر كريمي(۱۲-۱۰)
دكتر آرامي (۱۶-۱۴)
دكتر ذوالفقاري (۱۶:۳۰-۱۵:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكترهمايون محمدي(۱۲-۱۰)
دكتررئيسي(۱۱:۳۰-۹:۳۰)
دكترذبيحي(۱۷-۳۰/۱۴ )
دكتررئيسي(۱۵-۱۳)
دكتر شيراني (۱۵-۱۳)
چهار شنبه
دكتر زندي  (۱۲-۹:۳۰)
دكتر زارعي (۱۶-۱۴)
دكتر محمدزاده (۱۱:۳۰-۹)
( اعصاب و روان)
دكتر كهفي (۱۷:۳۰-۱۵:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكترعلياري(۱۰-۸)
دكتر غفوري(۱۱-۹)
دكتر خاني (۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
 دكتر آريان (۱۸-۱۵)
دكتر شرافت كاظم زاده (۱۷-۱۳)
پنج شنبه
دكتر معروفي(۱۲-۹ )
دكتر موسوي (۱۶-۱۴)
دكترتيرداد(۱۷-۱۳ )
دكتر بدر(۱۲:۳۰-۱۰:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر مولوي(۱۲-۱۰)
دكتر شيرواني (۱۱-۹)
(بجز پنجشنبه آخر ماه)
دكتر شيخ مظفر (۱۲-۱۰)
دكتر حسن رضا محمدي(۱۲-۱۰)
دكتر مرادي (۱۶-۱۴)
دكتر سلطاني (۱۸-۱۴:۳۰ )

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

همچنین ببینید

معرفي بخش هاي بيمارستان اميد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه راهنماي بخشهاي بيمارستان اميد تهران معرفي بخش هاي بيمارستان اميد كليه بخش هاي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image