خانه / بیمارستان میلاد / دكترهاي قلب بيمارستان ميلاد تهران

دكترهاي قلب بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلادليست كامل برنامه پزشکان قلب و بیهوشی بیمارستان میلاد

 

ایام هفته بيهوشي-طبقه۵ قلب وعروق-طبقه۵
شنبه
دكترآذريان (۱۲-۸)
دكتر عباديان(۱۲-۸)
دكتر عباديان (۱۷-۱۳)
دكترمرداني (۱۷-۱۳)
دكتر مهدي زاده (۱۱ -۷ )
دكتر كاظميان (۱۲ -۱۰)
دكتر پورزاهد (۱۳-۸)
دكتر اصغرزاده (۱۱-۸)
دكتر منافي (۱۲-۱۰)
دكترشهرياري(۱۶-۱۴)
دكترحاتمي زاده(۱۶-۱۴)
دكترذبيحي فرد(۱۷-۱۴)
دكتر سروي (۱۷-۱۵)
دكترهاشمي(۱۴-۱۲ )
یک شنبه
دكترخاتمي(۱۲-۸)
دكترباغي(۱۲-۸)
دكتر مرداني (۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكترمنشي زاده(۱۱-۷)
دكتر اشعري (۱۱-۸)
دكتر كاظميان (۱۲-۱۰)
دكتر حاتمي زاده (۱۲-۱۰:۳۰) 
دكتر قاسمي حسيني(۱۲-۸)
دكتر اشتري (۱۰-۸)
دكتر فخرالديني (۱۰-۸)
دكتر يارمحمدي (۱۶-۱۴ )
دكتر حلواچي (۱۶-۱۳:۳۰ )
دكتر غريبي (۱۵-۱۳)
دكتر شهرياري (۱۵-۱۳)
دكتر اسمعيلي (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكتر لروند (۱۶-۱۴)
دكتر پورزاهد(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دو شنبه
دكترخاتمي (۱۲-۸)
دكترباغي(۱۲-۸)
دكترمرداني(۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكتر اشتري(۱۱ -۸:۳۰)
دكترسلحشورفرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر اشعري (۱۱-۸)
دكتر كلاهچي (۱۱-۹)
دكتراسمعيلي(۱۲-۱۰)
دكتر شهرياري (۱۲-۹)
دكتر ذبيحي فرد(۱۰-۹)
دكترمهتاب(۱۴ -۱۲)
دكترمحجوب (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكترحكيمي(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكتر اشعري (۱۴-۱۲)
دكتر مهديزاده (۱۷:۳۰-۱۴)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
دكتر سروي (۱۷:۳۰-۱۵:۳۰)
سه شنبه
دكترشيراوند (۱۲-۸)
دكتراجاقي(۱۲-۸)
دكترمرداني (۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكترسلحشور فرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر حاتمي زاده( ۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر حكيمي(۱۱ -۹)
دكتر غديرپور (۱۰-۸)
دكتر اسمعيلي (۱۱-۸)
دكتر يارمحمدي (۱۶-۱۴)
دكترذبيحي فرد(۱۶-۱۴)
دكتر منافي (۱۵-۱۳)
دكتر اصغرزاده (۱۶-۱۴)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
چهار شنبه
دكترباغي(۱۲-۸)
دكتر آذريان (۱۲-۸)
دكتر داوري (۱۲-۸)
دكتر اجاقي(۱۷-۱۳)
دكترآذريان (۱۷-۱۳)
دكتر غريبي (۱۰ -۸)
دكترسليمانپور(۱۰:۳۰-۸)
دكتر سروي (۱۰-۸)
دكتر فخرالديني (۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر انوشه (۱۲-۹)
دكتر حكيمي (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكترمحجوب(۱۷-۱۵)
دكنر منافي (۱۵-۱۳)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
دكتر بيات (۱۴-۱۲)
دكترهاشمي(۱۶-۱۴ )
پنج شنبه
دكترخاتمي(۱۲-۸)   
دكترآذريان (۱۲-۸)
دكترخاتمي(۱۷-۱۳)
دكترسلحشورفرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر كلاهچي (۱۱-۹)
دكتر معصومي (۱۵-۹) 
دكتر قاسمي حسيني(۱۲-۸)
دكتر غديرپور (۱۱-۹)
دكتر انوشه (۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر زنگنه (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر اصغرزاده(۱۶-۱۴)
دكتر بيات (۱۶-۱۲)
دكتر گيوه چيان (۱۰-۸)
دكتر حسين نژاد (۱۲-۱۰)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

 

همچنین ببینید

معرفي بخش هاي بيمارستان اميد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه راهنماي بخشهاي بيمارستان اميد تهران معرفي بخش هاي بيمارستان اميد كليه بخش هاي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image