خانه / بیمارستان صدر / ليست كامل برنامه پزشكان بيمارستان صدر تهران

ليست كامل برنامه پزشكان بيمارستان صدر تهران

بیمارستان های تامین اجتماعی تهران

آمار پزشکان بیمارستان صدر تهران

// دكتر محمد بابائي — جراح عمومي– زمان حضور: شنبه ها تا پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سيما مشايخي– جراح عمومي – متخصص سرطان پستان– زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴

// دكتر محمد حسن طريقت منفرد– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۷ – يكشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳ – چهار شنبه ها ساعت ۱۴-۱۷

// دكتر حميد رضا طوسي جراح و متخصص چشم زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ چهارشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر مرتضي احمديان تهراني– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر ابوالقاسم مختاري– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۴-۱۸ يك هفته در ميان – دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱ – سه شنبه ها ساعت ۱۴-۱۸ يك هفته در ميان

// دكتر يداله اسلامي– جراح و متخصص چشم– زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳

// دكتر محسن رمضان زاده — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر امير عبداله خياباني — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: يكشتبه ها و سه شنبه ها يك هفته درميان ساعت ۱۴ تا ۱۸

// دكتر پيروزه فارسي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر شهروز شهبازي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ها ۱۴ تا ۱۸

// دكتر احمد شجاعي — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر عليرضا بشارت — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر رضا پورمازار — جراح و متخصص چشم — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۰-۱۳

// دكتر احمد علي فردوسي — جراح و متخصص چشم – فوق تخصص اوربيت — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سهيل كيا — عمومي — زمان حضور: شنبه – سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴

// دكتر اصغر افضل زاده — عمومي — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱و يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰و چهارشنبه ها ساعت ۸تا ۱۲

// دكتر زهره چناري — عمومي — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ – سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر مسعود بحراني — عمومي — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲ و دوشبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر بابك سيدين — عمومي — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱ و پنچ شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱

// دكتر مهدي پاشاخانلو — متخصص — ENT زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت ۱۰تا۱۲ دوشنبه ها ساعت ۸تا۱۰

// دكتر عباسعلي قنبريان — متخصص — ENT زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸تا۱۲ و چهارشنبه ها ساعت ۸تا۱۰ يكشنبه و دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۴تا۱۶

// دکتر سميه خياطيان — متخصص داخلي — زمان حضور: شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر سيروس دانش — متخصص داخلي — زمان حضور: شنبه – يكشنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه ساعت ۷ تا ۸ و پنج شنبه ساعت ۹-۷

// دكتر منوچهر مشتاقي — متخصص ريه و مجاري تنفسي — زمان حضور: شنبه ها و يكشنبه ها و دوشنبه ها وچهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر منظر سليماني — متخصص زنان — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر بيتك طرازي — متخصص زنان — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر مريم صداقت — متخصص زنان – زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر فرزانه ضيا عربشاهي — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر صديقه آذري — متخصص زنان — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر جليله ضميري — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۰تا ۱۲ و چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// دكتر الهه عظيم زاده — متخصص زنان — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر كبري تسبيحي– متخصص زنان — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر نوشين صحابي — متخصص زنان — زمان حضور: شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر ياسمن پاك نيت — متخصص زنان — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر رويا كلانتري — متخصص زنان — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر اردشير پاپي — متخصص شبكيه — زمان حضور: يكشنبه ها ۹ تا ۱۱

// دكتر غلامرضا كشاورزي — متخصص شبكيه — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰ – به صورت يك هفته درميان

// دكتر سيد هاشم موسوي — متخصص شبكيه — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱

// دكتر آرزو آستركي — متخصص شبكيه — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰ – يكشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴ يك هفته در ميان – سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

// تافگه محمدي — متخصص شبكيه — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ – ۱۲

// دكتر الهه شيردل — متخصص طب فيزيك — زمان حضور: شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

// دكتر سعيد يارمحمدي — متخصص قلب — زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

// دكتر فريدون محمدزاده — متخصص قلب — زمان حضور: يكشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر فريده رفيعي — متخصص قلب — زمان حضور: يكشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

// دكتر سعيده عادلي — متخصص قلب — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر رضا بهشتي — متخصص قلب — زمان حضور: پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۰

// دكتر رويا اخروي — متخصص قلب — زمان حضور: شنبه ها و دو شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر فريبرز غفاري حق — متخصص قلب — زمان حضور: چهارشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶

// دكتر محمد هادي كديور — متخصص قلب — زمان حضور: دوشنبه ها ساعت ۱۶تا ۱۸

// دكترفرامرز فلاحي — متخصص قلب — زمان حضور: سه شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶

// دكتر خسرو خسروي — متخصص مغز و اعصاب — زمان حضور: شنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۱:۳۰

 

آدرس بیمارستان صدر تهران

تهران ـ ميدان وليعصر، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

شماره تماس های بیمارستان صدر

۴۲۶۱۴

جهت دريافت نوبت از درمانگاه‌های بیمارستان صدر، مي‌توانيد در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۴۲۶۱۴ تماس حاصل نماييد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

همچنین ببینید

شماره تماس بيمارستان اميد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه ليست كامل شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران تلفن بيمارستان اميد تهران تلفن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image