خانه / بیمارستان میلاد / ليست كامل برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد تهران

ایام هفته داخلي-عفوني-ساعت۱۲-۷ داخلي-عفوني– ساعت ۱۷-۱۲
شنبه
دكتر ميردامادي (۱۲-۷)
دكترنجاتي (۱۲-۷)
دكتركعبه منور (۱۲-۷)
دكتر بهادري(۱۲-۷)
دكتر محمدي (۱۲-۷)
دكتر رضائيان (۱۲-۷)
دكتر كرمي (۱۲-۷)
دكتر هاشمي نسب(۱۷-۱۴)
دكتر اطيابي(۱۷-۱۲)
دكترطبي(۱۷-۱۲)
دكتر كعبه منور (۱۷-۱۲)
دكتر شعيبي(۱۷-۱۲)
دكتر صابر (۱۷-۱۴)
دكتر بهادري (۱۷-۱۲)
یک شنبه
دكتر شعيبي (۱۲-۷)
دكترغفاريان  (۱۲-۷)
دكترياسايي(۱۲-۷)
دكتر محمدي(۱۲-۷)
دكتر قرباني مقدم(۱۲-۷)
دكتر طبي (۱۲-۷)
دكتر فدايي (۱۲-۷)
دكتر بهادري (۱۷-۱۲)
دكتر غفاريان (۱۷-۱۲)
دكتر شيخ (۱۷-۱۲)
دكتر دارايي (۱۷-۱۲)
دكترمعززي(۱۶-۱۲)
دكتر مغانلو (۱۷-۱۲)
دكتر ياسايي (۱۷-۱۴)
دو شنبه
‌دكتر كبيري (۱۲-۷)
دكتر نجاتي (۱۲-۷)
دكتر قرباني مقدم(۱۲-۷)
دكترمحمدي(۱۲-۷)
دكترميردامادي (۱۲-۷)
دكتر كاريان (۱۲-۷)
دكتر كعبه منور (۱۲-۷)
دكتركعبه منور(۱۷-۱۲)
دكتر آقاجانپور(۱۶-۱۲)
دكتركاريان(۱۷-۱۲)
دكترمغانلو(۱۷-۱۴)
دكترشعيبي(۱۷-۱۲)
دكتر اطيابي (۱۷-۱۲)
دكتر هاشمي نسب (۱۷-۱۴)
سه شنبه
دكتر ياسايي (۱۲-۷)
دكتر فدايي (۱۲-۷)
دكترميردامادي (۱۲-۷)
دكتر قرباني مقدم(۱۲-۸)
دكتر محمدي(۱۲-۷)
دكتر نجاتي (۱۲-۷)
دكتر صمدي (۱۲-۷)
دكتر تاج گردون(۱۷-۱۲)
دكترياسايي(۱۷-۱۲)
دكترشيخ (۱۷-۱۲)
دكترهاشمي نسب(۱۷-۱۴)
دكتر معززي (۱۷-۱۴)
دكتر محمدي (۱۷ -۱۲)
دكتر صابر (۱۷-۱۴)
چهار شنبه
دكتر صمدي (۱۲-۷)
دكترنجاتي(۱۲-۷)
دكتر بهادري (۱۲-۷)
دكتر قرباني مقدم(۱۲-۷)
دكتر كعبه منور(۱۲-۷)
دكتر محمدي (۱۲-۷)
دكتر مغانلو (۱۲-۷)
دكتر كرمي (۱۷-۱۲)
دكتر شعيبي (۱۷-۱۲)
دكتركاريان(۱۷-۱۲)
دكترآقاكوچك(۱۶-۱۲)
دكتر آقاجان پور (۱۷-۱۳:۳۰)
دكتر مغانلو (۱۷-۱۴)
دكتر تاج گردون(۱۷-۱۲)
پنج شنبه
دكتر معززي(۱۲-۸)
دكتر كبيري (۱۲-۷)
دكتر ميردامادي (۱۲-۷)
 دكتر مغانلو (۱۲-۷)
دكتردانش (۱۲-۷)
دكتر صابر (۱۲-۷)
دكتر اطيابي(۱۲-۷)
دكتر طبي (۱۷-۱۲)
دكتر معززي(۱۷-۱۲)
دكتر آقاكوچك(۱۶-۱۲)
دكتر دانش(۱۷-۱۲)
دكتر شعيبي(۱۷-۱۲)
دكتر ياسايي (۱۷-۱۲)
دكتر بهادري (۱۷-۱۲)

 

ایام هفته داخلي – عفوني طبقه ۵
شنبه
دكتر كبيري (۱۲-۷)
 دكتر فدايي(۱۲-۷)
دكتر نوروزي(۱۷-۱۵)
دكتر اقاكوچك (۱۷-۱۴)
یک شنبه
دكترصمدي  (۱۲-۷)

دكتر كبيري(۱۷-۱۳:۳۰)
دكتر نوروزي(۱۷-۱۵)
دو شنبه
دكتر رضائيان (۱۲-۷)
دكتر دارايي (۱۷-۱۵:۳۰)
دكتر معماريان(۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
سه شنبه
دكتر آقاكوچك(۱۲-۷)
دكتر پرما(۱۲-۷)
دكتر نوروزي(۱۷-۱۵)
دكتر غفاريان (۱۷-۱۳)
چهار شنبه
دكتر كاريان (۱۲-۷)
 دكتر آقاكوچك(۱۲-۷)
دكتر مجيدپور(۱۷-۱۲)
دكتر معماريان(۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
پنج شنبه
دكتر هاشمي نسب(۱۲-۷)
دكتررضائيان(۱۲-۷)
دكتر كاريان (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

همچنین ببینید

معرفي بخش هاي بيمارستان اميد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه راهنماي بخشهاي بيمارستان اميد تهران معرفي بخش هاي بيمارستان اميد كليه بخش هاي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image