خانه / بيمارستان امام خميني

بيمارستان امام خميني

شماره تماس نوبت دهی بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه شماره تلفن پذیرش بیمارستان امام خمینی شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان امام خمینی تهران   شماره تماس های بیمارستان امام خمینی ۶۶۹۳۹۰۱۰ ، ۶۱۱۹۰ ، ۶ پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه …

ادامه نوشته »

لیست بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی لیست بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران   بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی  بیمه های طرف قرارداد: بیمه نیروهای مسلح – بیمه تامین اجتماعی – بیمه ایران – بیمه ملت – بیمه …

ادامه نوشته »

آدرس بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه راه های دسترسی به بیمارستان امام خمینی آدرس بیمارستان امام خمینی تهران | آدرس دقیق بیمارستان امام خمینی آدرس کامل بیمارستان امام خمینی تهران آدرس بیمارستان امام خمینی تهران تهران – انتهای بلوار کشاورز – بیمارستان امام خمینی تهران شماره تماس های بیمارستان امام خمینی ۶۶۹۳۹۰۱۰ ، ۶۱۱۹۰ …

ادامه نوشته »

درباره بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه درباره بیمارستان امام خمینی تهران (ره۹ درباره بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی تهران درباره درباره بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این بیمارستان از قدیمی‌ترین بیمارستانهای ایران به سبک امروزی است و از …

ادامه نوشته »

تاریخچه بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه اطلاعات تاریخچه بیمارستان امام خمینی تاریخچه بیمارستان امام خمینی تهران   بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این بیمارستان از قدیمی‌ترین بیمارستانهای ایران به سبک امروزی است و از لحاظ اقدامات …

ادامه نوشته »

برنامه پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه دریافت برنامه حضور پزشکان در بیمارستان امام خمینی برنامه پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران | لیست برنامه پزشکان برنامه کامل پزشکان بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره) تهران با عرض پوزش اطلاعاتی در رابطه با برنامه پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران ثبت نشده است لطفا در صورت امکان هرکسی اطلاعاتی …

ادامه نوشته »

معرفی واحدهای تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه معرفی بخش های پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی معرفی واحدهای تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران   واحدهای پاراکلینیک تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران واحدهای پاراکلینیکی: آنـدوسکوپی ریه ‏و‏ آنـدوسکوپی گــوارش – آنژیوگــرافی قلب – تسـت ورزش‏ و تست تنفس – پیـس میکر- کولورکتال – رادیولوژی – سونوگرافی- نوار قلب – …

ادامه نوشته »

معرفی بخش های بیمارستان امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه بخش های بستری بیمارستان امام خمینی معرفی بخش های بیمارستان امام خمینی تهران بخش های خدمات رسانی بیمارستان امام خمینی تهران بخشهای جراحی: عمومی – اعصاب – قلب – ارولوژی – ارتوپدی – پیوند کبد و کلیه بخشهای داخلی: گوارش – ریـه – کلیه – قلب – عفونی – پوست …

ادامه نوشته »

بیمارستان امام خمینی تهران (ره)

مجموعه: اطلاعات متفرقه سایت بیمارستان امام خمینی تهران سایت بیمارستان امام خمینی| بیمارستان امام خمینی تهران (ره) بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این بیمارستان از قدیمی‌ترین بیمارستانهای ایران به سبک امروزی است و از لحاظ …

ادامه نوشته »