خانه / بيمارستان ميلاد

بيمارستان ميلاد

واحد MRI بيمارستان ميلاد تهران

MRI بيمارستان ميلاد تهران در بيمارستان ميلاد دو نوع MRI انجام ميشود. MRI ساده MRI با كنتراست در انجام MRI ساده به تمامي ام آر آي بدون تزريق كه نياز به آمادگي خاصي نمي باشند شامل تمامي اجزاي بدن: ام آر آي از مغز(جمجمه) ، MRI از شكم ، MRI …

ادامه نوشته »

واحد سي تي اسكن بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان لقمان تهران

در بيمارستان ميلاد دو نوع سي تي اسكن انجام ميشود. سي تي اسكن ساده سي تي اسكن با كنتراست در انجام سي تي اسكن ساده به تمامي سي تي اسكن بدون تزريق كه نياز به آمادگي خاصي نمي باشند شامل تمامي اجزاي بدن: سي اسكن از مغز(جمجمه) ، سي تي …

ادامه نوشته »

واحد راديولوژي بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان لقمان تهران

راديولوژي بيمارستان ميلاد تهران در بيمارستان ميلاد دو نوع راديوگرافي انجام ميشود. راديوگرافي ساده راديوگرافي رنگي در انجام راديوگرافي ساده تمامي كيس ها نياز به آمادگي خاصي ندارند به جز كيس هاي راديوگرافي از ناحيه كمر و خوابيده شكم (راديوگرافي KUB) نياز به ناشتايي حداقل ۸ ساعت و مصرف روغن …

ادامه نوشته »

سونوگرافي بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان لقمان تهران

انجام سونوگرافي در بيمارستان ميلاد انجام خدمت سونوگرافي در بيمارستان ميلاد به بيمه شدگان تامين اجتماعي بصورت رايگان بوده و ديگر بيمه شدگان بصورت آزاد پذيرش ميشوند. در بيمارستان ميلاد سه نوع سونوگرافي انجام ميشود. سونوگرافي از روي شكم سونوگرافي از راه واژن يا ترانس ركتال سونوگرافي كالر داپلر رنگي …

ادامه نوشته »