برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه۵ راديوتراپي -طبقه۵ شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) یک شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر سليمان زاده(۱۲-۱۰) دكتر رضواني (۱۸-۱۶) ندارد دو شنبه دكتر وفايي زاده (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) سه شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان …

ادامه نوشته »

ليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد

ليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد تهران   ایام هفته فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي جراحي فك و صورت-طبقه۴ شنبه ندارد ندارد یک شنبه دكتر عطري (۱۸:۳۰-۱۷) ندارد دو شنبه ندارد ندارد سه شنبه دكتر يعقوبي(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰ ) دكترجوادي(۱۲-۱۰) چهار شنبه دكتر امين خاكي(۱۱-۱۰) دكتر احمدي(۱۷-۱۵) ندارد …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد

ليست كامل برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد تهران ایام هفته جراح عمومي-طبقه۴ فوق تخصص جراحي-طبقه۴ شنبه دكترزيادلو(۱۲-۸) دكتر حميدي (۱۲-۸) دكتر پايدار (۱۶-۱۴) دكتر شفيعي (۱۷-۱۵) دكتر پيري (۱۶-۱۴) دكترغضنفري(توراكس ۱۲-۹) دكتربيك پور(ترميمي ۱۳-۱۰:۳۰) دكتر محسني (كولوركتال ۱۱-۹) یک شنبه دكتر ناري (۱۱-۸:۳۰) دكتر هاشميان (۱۲-۸) دكتر زيادلو (۱۱-۸) …

ادامه نوشته »

برنامه دكترهاي قلب و مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد

برنامه پزشکان گوارش و نفرولوژی بیمارستان میلاد ایام هفته گوارش-طبقه۵ نفرولوژي-طبقه۵ شنبه دكتر زجاجي (۱۶-۱۴) دكتر محمدزاده (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰) دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸) دكتر براتي (۱۶-۱۴) یک شنبه دكترصدر(۱۲-۱۰) دكترمحمدزاده(۱۶-۱۴) دكترمحمودرضاهاشمي(۱۵-۱۳) دكترحسيني جدا (۱۶-۱۴) دكتر كريمي (۱۵:۳۰-۱۲:۳۰) دو شنبه دكتر محمدزاده(كبد)(۱۲ -۱۰) دكتر مخلصي (۱۵-۱۳) دكترصادقي زاده(۹:۳۰-۷:۳۰) دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۳) سه شنبه …

ادامه نوشته »

دكترهاي قلب بيمارستان ميلاد تهران

ليست كامل برنامه پزشکان قلب و بیهوشی بیمارستان میلاد   ایام هفته بيهوشي-طبقه۵ قلب وعروق-طبقه۵ شنبه دكترآذريان (۱۲-۸) دكتر عباديان(۱۲-۸) دكتر عباديان (۱۷-۱۳) دكترمرداني (۱۷-۱۳) دكتر مهدي زاده (۱۱ -۷ ) دكتر كاظميان (۱۲ -۱۰) دكتر پورزاهد (۱۳-۸) دكتر اصغرزاده (۱۱-۸) دكتر منافي (۱۲-۱۰) دكترشهرياري(۱۶-۱۴) دكترحاتمي زاده(۱۶-۱۴) دكترذبيحي فرد(۱۷-۱۴) دكتر …

ادامه نوشته »

ليست كامل برنامه پزشكان گوش و حلق و بيني در بيمارستان ميلاد

ليست كامل برنامه پزشكان گوش و حلق و بيني در بيمارستان ميلاد تهران   ایام هفته گوش و حلق و بيني- طبقه۶ كلينيك درد-طبقه۶ شنبه دكتر دلاور (۱۲-۹) دكتر كيواني (۱۱-۸) دكتر جزايري (۱۶-۱۴) دكترذوالفقاري (۱۶-۱۴) دكتر قرائي (۱۲-۱۰) دكتر اجاقي (۱۰-۸) یک شنبه دكتر شارقي (۱۲-۱۰) دكتر توكلي (۱۴-۱۰) …

ادامه نوشته »

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد تهران ایام هفته داخلي-عفوني-ساعت۱۲-۷ داخلي-عفوني– ساعت ۱۷-۱۲ شنبه دكتر ميردامادي (۱۲-۷) دكترنجاتي (۱۲-۷) دكتركعبه منور (۱۲-۷) دكتر بهادري(۱۲-۷) دكتر محمدي (۱۲-۷) دكتر رضائيان (۱۲-۷) دكتر كرمي (۱۲-۷) دكتر هاشمي نسب(۱۷-۱۴) دكتر اطيابي(۱۷-۱۲) دكترطبي(۱۷-۱۲) دكتر كعبه منور (۱۷-۱۲) دكتر شعيبي(۱۷-۱۲) دكتر صابر (۱۷-۱۴) دكتر بهادري …

ادامه نوشته »

برنامه چشم پزشکان بيمارستان ميلاد تهران

بهترین دکتر چشم بیمارستان میلاد تهران   ایام هفته فوق تخصص چشم پزشكي-طبقه۷ چشم پزشكي-طبقه۷ شنبه دكتر بوربور(مجاري اشكي۱۱-۷) دكتر يادگاري (گلوكوم۱۰-۸) دكترآرامش(گلوكوم ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰) دكتر قائم پناه (قرنيه۱۶-۱۴) دكتر اديبي (۱۲-۹) دكتر احيايي (۱۱-۹) دكترحسيني(۱۶-۱۴) دكترعابدي(۱۶-۱۴) یک شنبه دكتر چيني چيان (استرابيسم ۱۲-۹) دكترآرامش (گلوكوم ۱۱-۹) دكتر جواديان (شبكيه ۱۷-۱۴:۳۰) …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان اطفال بيمارستان ميلاد تهران

  ایام هفته اطفال-طبقه۷ فوق تخصصي اطفال-طبقه۷ شنبه دكتر فرپور(۱۲-۸) دكتر شاكري(۱۲-۹ ) دكترشاداب(۱۱:۳۰-۸:۳۰ ) دكترمصباح(۱۷-۱۴) دكتر سلگي (قلب ۱۱-۹) دكتر مظاهري(كليه ۱۳ -۱۱) دكتر ميربلوك(غدد۱۷-۱۴) دكتر احساني پور (عفوني۱۶-۱۴) یک شنبه دكتر قدملي (۱۲-۸) دكتر شاكري(۱۲-۹) دكترتقوي نژاد(۱۲-۱۱) دكترمحمد صالحي(۱۷-۱۴) دكتر عرفاني(خون ۱۱:۳۰-۸:۳۰) دكتر انوري(اعصاب اطفال ۱۳-۹) دكترآشنايي(قلب۱۲:۳۰-۱۱) دكتر …

ادامه نوشته »

شماره تماس کلیه واحد های بیمارستان میلاد تهران

شماره تلفن واحدهاي بيمارستان ميلاد تلفن بیمارستان میلاد تهران توضیحات: پیش شماره تمامی تماس های بیمارستان میلاد ۸۲۰۳میباشد. شماره تماس بخش های بستری اورژانس بیمارستان میلاد نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس بخش اورژاس A ۲۶۵۵-۲۶۴۸ اورژانس B ۲۸۵۷-۲۸۵۸ بخش اوژانس C ۲۶۵۸-۲۶۴۹ ICU داخلي ۲۹۰۲-۲۹۰۵   شماره تماس …

ادامه نوشته »