خانه / بایگانی برچسب: امكانات و خدمات بخش مهتاب بيمارستان اتيه

بایگانی برچسب: امكانات و خدمات بخش مهتاب بيمارستان اتيه

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه معرفي بخش بستري مهتاب بيمارستان آتيه بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران بخش مهتاب بيمارستان اتيه بخش مهتاب واقع در طبقه دوم بیمارستان و بخش شيمي درماني می باشد كه بيماران تحت كموتراپي و انکولوژی در اين بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گيرند. مداوا در اين بخش …

ادامه نوشته »